Credit Xtreme- You get what you pay for!

Den marknadsledande glyfosatprodukten med Dual-Salt ™ teknologi och ett av marknadens bästa tillsatsmedel

 • Högkoncentrerad, 540 g/l
 • Dual-Salt™ teknologi, kombinationen av IPA-salt och kaliumsalt ger en komplett formulering för alla förutsättningar
 • Ett av marknadens bästa tillsatsmedel
 • Credit Xtreme är en unik formulering för optimal användning och effekt
 • Bästa egenskaper i jämförande test med glyfosatprodukter- formulering #1
 • Credit Xtreme är en premiumprodukt som betalar sig! 

Credit Xtremes unika formulering ger:

 • 50 % högre koncentration, mindre att hantera och lagra
 • Snabbt upptag- sparar dyrbar tid inför bearbetning och sådd! Endast 6 h till bearbetning/sådd efter behandling av örtogräs, 48 h efter behandling av kvickrot. 
 • Snabb regnfasthet, sätter in efter 20 min. Helt regnfast 1 timme från behandling.
 • Effektiv även vid hårt vatten (>50 dH◦)
 • Bra även vid högt pH
 • Hög prestanda även under svåra förutsättningar- snabb och säker funktion när det är som viktigast

Dual- salt teknologi

Varje formulering är unik. I Credit Xtreme kombineras kaliumsalt och isopropylaminsalt tillsammans med ett av marknadens bästa tillsatsmedel. Detta ger många fördelar, t.ex. en mer homogen sprutvätska, förbättrad viskositet (lätt att hälla, pumpa och rengöra), bra droppstorleksfördelning och snabbt upptag. Credit Xtreme är en premiumprodukt som levererar viktiga mervärden i form av tid och kapacitet. 

Teknisk information
Användningsområde
Mot ogräs och annan vegetation.
För nedvissning av vall, gräsbevuxna idrottsanläggningar och gräsmattor. Läs etikett för mer detaljerad information om användning.
Aktiv substans Glyfosat 540 g /L
Typ av formulering Dual- salt teknologi – Isopropylaminsalt och kaliumsalt
HRAC grupp G
Verkningssätt Systemisk
Dos Se respektive användningsområde på etiketten
Förpackningsstorlek 20 L, 640 L, 1000 L

Säljs endast av Gullviks