Utvecklad med lantbruket i fokus - Marknadens högst koncentrerade flytande glyfosat med 540 g/l och Dual- salt Technology

Den modernaste glyfosatformuleringen med Dual-salt Technology och ett av marknadens bästa tillsatsmedel.

  • Högst koncentration 540 g/l glyfosat
  • Dual- salt technologyTM
  • Ett av marknadens bästa tillsatsmedel
  • Detta gör Credit Xtreme till en unik formulering

CREDIT XTREME´s unika formulering ger:

  • 50% högre koncentration, mindre att hantera och lagra.
  • Snabbt upptag
  • Effektiv även vid hårt vatten (>50 dHo)
  • Bra även vid högt pH
  • Hög prestanda även under tuffa förhållanden (kyla, värme, torka)

Dual- salt technology.

Varje formulering är unik. I Credit Xtreme kombineras kaliumsalt och isopropylaminsalt tillsammans med ett av marknadens bästa tillsatsmedel. Detta ger många fördelar, t ex homogenare sprutvätska, förbättrad viskositet (lätt att hälla, pumpa och rengöra), bra droppstorleksfördelning och snabbt upptag

Teknisk information
Användningsområde
Mot ogräs och annan vegetation.
För nedvissning av vall, gräsbevuxna idrottsanläggningar och gräsmattor. Läs etikett för mer detaljerad information om användning.
Aktiv substans Glyfosat 540 g /L
Typ av formulering Dual-salt technology- Isopropylaminsalt och kaliumsalt
HRAC grupp G
Verkningssätt Systemisk
Dos Se respektive användningsområde på etiketten
Förpackningsstorlek 20 L

Säljs endast av Gullviks