Ett optimalt tillsatsmedel för att effektivisera sprutarbetet och öka precisionen med behandlingen.

Gondor minskar inte bara vindavdriften, sammansättningen av produkten gör att sprutdropparna optimeras och ett bättre resultat uppnås.

Gondor består av tre olika ingredienser, lecitin, MSO (metylerad sojaolja) och vätmedel, dessa tre komponenter ger ett tillsatsmedel utöver det vanliga. Förutom minskad ytspänning och bättre spridning på bladytan som är vätmedelets och superoljans huvudsakliga funktion ger Gondor även bätter blandbarhet med andra produkter, förbättrat upptag och transport i plantan. Gondor verkar samtidigt till en optimalare behandling genom minskad vindavdrift.

Teknisk information
Användningsområde Används i spruttanken för att förbättra prestandan på behandlingen
Aktiv substans Soja-lecitin 488 g/
Typ av formulering EC – Emulgerbart koncentrat
HRAC grupp Inte aktuellt
Verkningssätt  
Verksamt mot Förbättrar sprutvätskans prestanda genom bland annat minskad vindavdrft (optimering av droppstorlekarna), förbättrar blandbarheten, bättre vidhäftning på bladytan, bättre upptag och transport I plantan.
Dos 0,25% av sprutvätskan (100 l vatten = 2,5 dl Gondor)
Förpackningsstorlek 5 L
4 x 5 L transport förpackning