Ett optimalt tillsatsmedel för att effektivisera växtskyddsarbetet och öka precisionen i behandlingen.

Gondor minskar inte bara vindavdriften, formuleringen gör också att sprutduschen optimeras och ett bättre resultat uppnås.

Gondor består av tre olika komponenter, sojalecitin, MSO (metylerad sojaolja) och vätmedel. Detta ger ett högklassigt tillsatsmedel. Förutom minskad ytspänning och bättre spridning på bladytan ger Gondor även bättre blandbarhet mellan produkter samt förbättrat upptag och transport i plantan. Gondor ökar även precisionen i behandlingen genom minskad vindavdrift.

 

Teknisk information
Användningsområde Används i spruttanken för att förbättra prestandan på behandlingen
Aktiv substans Sojalecitin 488 g/
Typ av formulering EC – Emulgerbart koncentrat
HRAC grupp Inte aktuellt
Verkningssätt  
Verksamt mot Förbättrar sprutvätskans prestanda genom bland annat minskad vindavdrft (optimering av droppstorlekarna), förbättrar blandbarheten, bättre vidhäftning på bladytan, bättre upptag och transport I plantan.
Dos 0,25% av sprutvätskan (100 l vatten = 2,5 dl Gondor)
Förpackningsstorlek 5 L
4 x 5 L transport förpackning