Tebuconazole – En ny molekyl för Sverige

Ny unik produkt för det Svenska lantbruket. Effektiv och pålitlig produkt på flertalet svampsjukdomar. En effektiv formulering av Tebuconazol. En bred systemisk effekt på flera svampsjukdomar för både blad och axbehandling i stråsäd

• Har både förebyggande och kurativ effect
• Kan användas i stråsäd, raps och gräs till fröproduktion
• Effektiv mot phoma och bomullsmögel i raps

Teknisk information
Användningsområde Stråsäd (Vete, korn, havre, råg och rågvete), Höstraps, Vårraps, Gräsfrö
Aktiv substans Tebuconazole 200 g/L
Formulering EW – Emulsion
FRAC kod 3 (G1) – DMI-fungicide (SBI: Class 1)
Verkningssätt DMI- fungicid, DeMethylation inhibitors
Svampmedel StråsädSeptoria, Gul- och brunrost, Mjöldagg,Brunfläcksjuka, Fusarium spp. Kornrost, Kornets bladfäcksjuka, Sköldfläcksjuka, Kronrost,
OljeväxterPhoma, Alternaria spp., Bomullsmögel, Botrytis
Gräsfrö– Rost, Mjöldagg, Sköldfläck, Helmintosporium.
Dos Stråsäd: Max dos 1,25 L/ha
Oljeväxter: 0,425-1,25L/ha
Gräsfrö: Max dos 0,6 L/ha
Förpackningsstorlek 4×5 L
  • För att ha en hållbar strategi mot Septoria är det viktigt att använda flera olika aktiva substanser. De flesta av de sk. SDHI- produkterna innehåller även en triazole och framförallt då den aktiva substansen protioconazol. Denna aktiva substans var mycket vilktig när vi fick den till Sverige och har nu har använts med bra resultat i över 10 år i Sverige. Vi har sedan några år börjat se en så kallad shifting på protiokonazol mot Septoria. Utveckling av resistent Septoria mot SDHI uppträder redan inom något år efter att den börjar användas i våra Europeiska länder. Så även Danmark. Med Orius 200 EW får Sverige ett nytt unikt preparat, med en aktiv substans som tidigare inte används i Sverige. 
    Sannolikt kommer Orius vara den resistensbrytare mot Septoria som protioconazole tidigare varit, men nu behövs en stark ersättare – ersättaren heter Orius 200 EW.
  • Det är en fördel att blanda med Orius som är en ny molekyl i Sverige. Det stärker upp effekten av SDHI produkterna. Det visar även erfarenheterna från Europa. Vår rekommendation blir att tankblanda Orius 200 EW med SDHI produkterna i syfte att stärka upp effekterna hos SDHI produkterna och förhindra en resistensuppbyggnad hos Septoria. Med andra ord, göra rätt från början, baserat på europeisk erfarenheterna.
  • Effekten mot bladfläcksjuka är att jämställa med erfarenheter från Proline.
  • Orius 200 EW har även en mycket god effekt på flertalet rostarter.
  • Det finns sedan hösten 2018 andra produkter på den Svenska marknaden som innehåller tebuconazole, men Orius 200 EW är unik då den endast innehåller tebuconazole och därför blir en stark partner och en ren resistensbrytare.