Orius 200 EW är en effektiv formulering av tebukonazol. Bred, systemisk effekt för både blad- och axbehandling i stråsäd.

Tebukonazol- en viktig molekyl för Sverige

Unik produkt för det svenska lantbruket. Effektiv och pålitlig på flertalet svampsjukdomar. Orius 200 EW är en effektiv formulering av tebukonazol. Bred, systemisk effekt för både blad- och axbehandling i stråsäd. OBS! Även godkänd för effektiv tillväxtreglering i höstraps.

  • Både förebyggande och kurativ effekt
  • Kan användas i stråsäd, raps och gräsfrövall
  • Effektiv mot Phoma och bomullsmögel i raps
  • Effektiv tillväxtreglering i höstraps på hösten

 

Teknisk information
Användningsområde Stråsäd (vete, korn, havre, råg och rågvete), höstraps, vårraps, gräsfrö
Aktiv substans Tebukonazol 200 g/L
Formulering EW – Emulsion
FRAC kod 3 DMI-fungicid
Verkningssätt DMI- fungicid, demetyleringshämmare
Svampmedel Stråsäd – Septoria, gul- och brunrost, mjöldagg, brunfläcksjuka, Fusarium spp., kornrost, kornets bladfläcksjuka, sköldfläcksjuka, kronrost
Oljeväxter – Phoma, Alternaria spp., bomullsmögel, gråmögel. Även tillväxtreglering i höstraps.
Gräsfrö– rost, mjöldagg, sköldfläcksjuka, Helminthosporium.
Dos Stråsäd: Max dos 1,25 L/ha
Oljeväxter: 0,425-1,25L/ha
Gräsfrö: Max dos 0,6 L/ha
Förpackningsstorlek 4×5 L
  • För en hållbar strategi mot Septoria är det viktigt att använda flera olika verkningssätt. De flesta av de s.k. SDHI-produkterna innehåller även en triazol, ofta protiokonazol. Denna substans var mycket viktig när den kom till Sverige och har använts med gott resultat under många år. Emellertid har det sedan ett antal år förekommit s.k. shifting hos protiokonazol mot Septoria. Utveckling av resistens hos Septoria ot SDHI-produkter uppträder redan något år efter att de börjat användas i Europa, bl.a. i Danmark. Med Orius 200 EW har Sverie en unik produkt med en aktiv substans som inte använts i Sverige tidigare. Orius 200 EW spelar fortsatt en viktig roll som resistensbrytare mot bl.a. Septoria.
  • Det är en fördel att blanda Orius 200 EW med SDHI-produkterna, då det stärker dessa, enligt erfarenheter från Europa. Vi rekommenderar tankblandning av Orius 200 EW med SDHI-preparat för att stärka effekten hos dessa och därmed motverka resistensuppbyggnad hos Septoriasvamparna.
  • Effekten mot bladfläcksjuka (DTR) är att jämställa med erfarenheter av Proline.
  • Orius 200 EW har mycket god effekt på flertalet arter av rostsvampar.
  • Orius 200 EW är unik då det är en ren tebukonazol- en stark partner och viktigt verktyg i resistensstrategin.
  • Orius 200 EW är även godkänd för tillväxtreglering i höstraps, 0,425 L/ha på hösten i rapsens 3-4 bladstadium.