Tappa inte skörd i onödan- installera drösningsskydd med Sealicit!

Sealicit innehåller extrakt av algen Ascophyllum nodosum som bidrar till att rapsskidornas hållfasthet ökar- minskad risk för drösning

Sealicit är utvecklad med PSI-teknologi, en avancerad bioteknisk process som gör att specifika funktioner ur Ascophyllum- algen kan formuleras till produkter för växtodlingen.

Sealicits specifika verkningssätt består i att den naturliga sprickzonen i skidorna blir mer spänstig, då produkten dämpar funktionen hos gener som bildar lignin som annars gör skidan mer skör. All tillverkad produkt testas för att säkerställa att den nedreglerande funktionen för dessa gener finns- hög och säker kvalitet!

Sealicit används före blomning- betydligt mindre risk för körskador än vid konventionell avdödning eller användning av s.k. sealers (”limprodukter” som appliceras på fullbildade skidor)

 

Teknisk information
Användningsområde Biostimulerande medel för att minska drösning i raps och baljväxter
Aktiv substans Extrakt av Ascophyllum nodosum
Typ av formulering EC – Emulgerbart koncentrat
HRAC grupp Inte aktuellt
Verkningssätt Biostimulant
Verksamt mot Minskar risk för drösning hos raps och baljväxter genom att ligninbildande gener dämpas i växten. Skidor/baljor blir mer hållbara.
Dos 1,0 L/ha
Förpackningsstorlek 10 L

 

Säljs av Gullviks – www.gullviks.se