En mycket effektiv formulering av trinexapac-etyl som ger bra växttillväxtregulering i stråsäd för proaktiv liggsädskontroll och förbättring av grödfysiologin i stråsäd och gräsfrö odlingen.

Den perfekta uppföljningen av tillväxtregleringen, Trimaxx, stärker och förkortar strået.

Formuleringen i Trimaxx är unik och resulterar i ett snabbare, effektivare och skonsammare upptag av Trimaxx aktiva substans Trinexapak- etyl. Formuleringen ger en större ytkontakt på bladytan med minskad ytspänning, detta maximerar upptaget på bladytan. Detta ger ett effektivare utbyte av produkten och en skonsam behandling.

Teknisk information
Användningsområde Vete, rågvete, höstråg, korn, havre och gräsfrö
Aktiv substans Trinexapac- ethyl 175 g/l
Typ av formulering EC – Emulsions koncentrat
   
Verkningssätt Hämmar bildningen av gibberelinsyra
Temperaturkrav Från 10 grader, ej natfrost innan behandlingen
Dos Höstvete, höstkorn, rågvete:     0,5 L/ha   st 31- 39
Vårvete, vårkorn, råg:                 0,4 L/ha    st 31- 39
Havre:                                            0,4 L/ha   st 31- 34
Gräsfrö:                                         0,4- 0,8 L/ha    st. 31- 39
Förpackningsstorlek 5 L
4 x 5 L transport förpackning

Under 2018 förvärvade Nufarm ett flertal produkter från andra tillverkare. 
Som kort information kring utseende på våra produkters etiketter och varuinformationsblad (MSDS) vill vi här informera om detta för att undvika missförstånd.
Under en övergångsperiod kommer ett flertal av Nufarms produkter att ha ett annat företags logotyp och layout.