En mycket effektiv formulering av trinexapak-etyl som ger god tillväxtreglering i stråsäd. Förebygger liggsäd och förbättrar fysiologin hos grödan i stråsädes- och gräsfröodlingen.

Den perfekta uppföljningen i tillväxtregleringen- Trimaxx stärker och förkortar strået

Formuleringen i Trimaxx är unik och resulterar i ett snabbare, effektivare och mer skonsamt upptag av den aktiva substansen trinexapak-etyl. Formuleringen ger en större kontaktyta på bladen med minskad ytspänning, vilket maximerar upptaget genom bladytan. Det ger ett större relativt utbyte av produkten och en skonsam behandling som är säker för grödan.

Teknisk information
Användningsområde Vete, rågvete, höstråg, korn, havre och gräsfrö
Aktiv substans Trinexapak-etyl 175 g/l
Typ av formulering EC – Emulsions koncentrat
   
Verkningssätt Hämmar bildningen av gibberelinsyra
Temperaturkrav Från 10 grader, ej natfrost innan behandlingen
Dos Höstvete, höstkorn, rågvete:     0,5 L/ha   DC 31- 39
Vårvete, vårkorn, råg:                 0,4 L/ha    DC 31- 39
Havre:                                            0,4 L/ha  DC 31- 34
Gräsfrö:                                         0,4- 0,8 L/ha    DC 31- 39
Förpackningsstorlek 5 L
4 x 5 L transport förpackning