Herbicidní přípravek pro postemergentní jarní aplikaci proti jednoletým dvouděložným plevelům včetně svízele přítuly v ozimých i jarních obilninách s výjimkou ovsa a v semenných porostech trav.

Přípravek obsahuje dvě účinné látky s odlišným mechanismem účinku. Systémový florasulam, který je přijímán převážně listy, inhibuje aktivitu acetolaktát syntetázy. Důsledkem je zastavení buněčného dělení, omezení transportu asimilátů floémem a zastavení růstu. Příznaky působení přípravku jsou chlorózy a nekrózy na horních listech, postupné zavadání a zaschnutí plevelů. Kontaktní diflufenican je absorbován primárně mladými rostlinami plevelů v době klíčení, sekundárně pak kořenovým systémem a listovou plochou. Vyznačuje se dlouhou dobou působení. Obě účinné látky se ve svém působení vzájemně dobře doplňují.