Herbicid určený k hubení chundelky metlice, psárky polní, heřmánkovitých a dalších dvouděložných plevelů v ozimé pšenici, ozimém ječmeni, žitě, tritikale bez podsevu a v máku.

Chlorotoluron je přijímán kořeny i listy rostlin, blokuje fotosyntézu. Srážky po aplikaci, dostatečná půdní vlhkost a dobře připravený pozemek bez hrud příznivě ovlivňují herbicidní účinnost. Vysoká hrudovitost a vysoký obsah jílovitých nebo organických částic v půdě účinnost naopak snižují.