Fragma Max

Herbicid

Postřikový herbicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí (WG) k hubení jednoletých dvouděložných plevelů v pšenici ozimé a jarní, ječmeni ozimém a jarním, ovsu setém ozimém a jarním, žitě ozimém a tritikale ozimém.

Fragma Max obsahuje účinné látky tribenuron-methyl (sulfonylmočovina) a florasulam (triazolopyrimidin), obě pak patří do skupiny tzv. ALS inhibitorů, látek inhibujících aktivitu klíčového enzymu acetolaktát syntázy. Tato inhibice se projevuje zástavou buněčného dělení v meristematických pletivech, omezeným transportem asimilátů floémem a následně zastavením růstu. Obě účinné látky jsou po aplikaci rychle vstřebávány listy a omezenou dobu i kořeny. Vlhko a teplota nad 10 °C zvyšují účinnost přípravku. Citlivé plevele přestanou růst téměř okamžitě po aplikaci, symptomy poškození (chlorózy a nekrózy na horních listech, postupné zavadnutí a vyschnutí plevelů) se projeví za optimálních podmínek do 10 dní po aplikaci, max. do 2 týdnů.