Postřikový herbicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelny´ch granulí (WG) k hubení dvouděložny´ch plevelů v pšenici ozimé a jarní, ječmeni ozimém a jarním, ovsu setém, žitě a tritikale.

Účinná látka přípravku tribenuron-methyl patří do skupiny sulfonylmočovin. Přípravek je po aplikaci velmi rychle vstřebáván listy a omezenou dobu i kořeny. Postřik se provádí postemergentně na jaře. Vlhko a teplota nad 10 °C zvyšují účinnost přípravku. Citlivé plevele přestanou růst téměř okamžitě po aplikaci, symptomy poškození se projeví do 2 týdnů. Primma Star má velmi vysokou selektivitu k ošetřovaným obilninám.