Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) k postemergentní aplikaci proti dvouděložným jednoletým plevelům v obilninách a semenných porostech trav.

Přípravek je herbicid určený pro postemergentní aplikaci proti dvouděložným jednoletým plevelům. Účinná látka florasulam je ALS inhibitor, patřící do skupiny pirimidinů, inhibuje aktivitu acetolaktát syntézy. Důsledkem je zastavení buněčného dělení v meristému, omezení transportu asimilátů floémem a zastavení růstu. Příznaky působení přípravku jsou chlorózy a nekrózy na horních listech, postupné zavadání a zaschnutí plevelů. Za optimálních podmínek se herbicidní účinek přípravku projeví do 10 dní po aplikaci.