Közzététel dátuma
31/08/2023

Az elmúlt évek során több kísérletet is végeztünk Magyarországon az őszi gyomirtószerek hatékonyságának vizsgálatára.

Az Agility+Alliance csomag egy és kétszikű T1-T2-es gyomok elleni széles hatásspektrumát 2016 óta számtalan kísérletben és bemutatón láthattuk, és ezt igazolják vissza termelő partnereink üzemi tapasztalatai is.

A 2020 őszén beállított kísérleteinkhez olyan területeket kerestünk, ahol a nagy széltippan mellett erős borításban szerepeltek a magról kelő kétszikű gyomnövények is. Szelestén az egyszikű gyomok közül még nagy gyomnyomást gyakorolt a parlagi ecsetpázsit, a kétszikűek közül a borostyánlevelű veronika, a pipacs, az ebszékfű, a tyúkhúr és a pásztortáska. Sárváron a borostyánlevelű veronika mellett a perzsa veronika, a pásztortáska, a parlagi pipitér, továbbá szintén a tyúkhúr és a pipacs adta fel a leckét. Az Agility 1,25 l/ha + Alliance 50 g/ha kombinációt Szelestén 2020. november 18-án, Sárváron 2020. november 20-án juttattuk ki. Ekkor a gyomok keltek, illetve zömmel 2 leveles állapotban voltak. A grafikonokon látható eredményeket a 2021. március 11-én történt értékelés során kaptuk (1. és 2. ábra).

1. ábra: Az Agility 1,25 l/ha + Alliance 660 WG 50 g/ha ősszel alkalmazott gyomirtószer-kombináció hatása őszi búzában
2. ábra: Az Agility 1,25 l/ha + Alliance 660 WG 50 g/ha ősszel alkalmazott gyomirtószer-kombináció hatása őszi búzában

Ahogy a grafikonok mutatják, mind a két kísérleti helyen a nagy széltippan és a felsorolt magról kelő kétszikű gyomok ellen kiváló gyomirtó hatást értünk el, sőt mivel a kijuttatást követően csaknem 3 hónap telt el, láthatóan a tartamhatás is kifogástalan

A nagy széltippanon túl egyre nagyobb probléma több egyszikű gyomnövényfaj terjedése a kalászosokban. Az Agility +Alliance csomag hatékonysága ecsetpázsit ellen nem kielégítő, ezért a Nufarm nemcsak a kétszikű gyomok, hanem a problémás egyszikű gyomok elleni őszi gyomirtási lehetőségek fejlesztésén is dolgozik. Ezeknek a kísérleteknek az eredményeként tapasztaltuk, hogy a flufenacet hatóanyag kiválóan kiegészítheti az Agility hatékonyságát többek között a parlagi ecsetpázsit ellen is.

A korábbi cikkekben részletesen olvashattak arról, hogy a nyári és őszi agrotechnikai munkálatokon, a tápanyag-utánpótláson túl miért nagyon fontos biztosítanunk a kikelő kultúrnövényünk zavartalan fejlődését. A zavartalanság kulcsa a gyommentes környezet. Ha pedig a területet nemcsak a kezdeti fejlődés időszakában, hanem a betakarításig tisztán tudjuk tartani, az magát a betakarítási munkákat is megkönnyíti. Gondoljunk csak arra, mekkora gond, ha a kombájnnak még a nagy széltippannal vagy a magas és erős szárú ebszékfűvel is meg kell küzdenie. Az Agility+Alliance csomag használatával mindkét elvárásnak tökéletesen megfelelünk.

További vizsgálatok mutatják az Agility + Alliance 660 WG kombináció széles spektrumú és tartós hatását a magról kelő kétszikű gyomnövények ellen is. A 2022–23-as szezonban Kaposváron és Debrecenben beállított kezelések összesített eredménye mutatja, hogy az összes magról kelő kétszikű gyomnövény ellen is 100%-os hatékonyságot adott a kombináció (3. ábra).

3. ábra: Az Agility 1,25 l/ha + Alliance 660 WG 50 g/ha ősszel alkalmazott gyomirtószer-kombináció hatása őszi búzában

Ha csak a kétszikűek okoznak gondot

Abban az esetben ha a területen csak a tipikus T1-T2 életformájú, magról kelő, kétszikű gabonagyomok találhatóak, a Saracen Delta gyomirtószer lesz a megoldás.  A 4. ábrán összegyűjtöttük a Nufarm Hungária Kft. vizsgálataiban a Saracen Delta őszi kijuttatásával elérhető gyomirtó hatásait a gabona (őszi búza és őszi árpa) őszi és kora tavaszi gyomnövényei ellen. Őszi gyomnövények mindenhol gazdag fajszámmal szerepeltek, míg a kora tavasszal csírázó vagy kihajtó gyomnövények néhol fordultak elő. A vizsgálatokban egyértelműen az mutatkozott, hogy a Saracen Delta őszi, korai állománykezeléses kijuttatása bőségesen elegendő volt a gabona tavaszi lombzáródásáig.

4. ábra: A Saracen Delta 0,075 kg/ha őszi posztemergens kezelés gyomirtó hatása a kétszikű gyomnövényekre

 Ezekben a kezelésekben nem volt szükség további tavaszi gyomirtásra. Ahol tömegesen megjelent a mezei acat és a napraforgó vagy káposztarepce árvakelés, egy olcsó hormonos kezeléssel (Mecomorn 750 SL 1,0 l/ha dózissal) tökéletesen ki lehetett venni a később kelő gyomnövényeket, azok már nem okoztak termésveszteséget.

 
 

Gaál Orsolya – Dr. Kovács Imre