Előző cikkünkben a korai gyomirtás lehetőségeit mutattuk be, azonban mindig felmerül az igény rugalmasabban használható, akár a zászlós levél megjelenéséig alkalmazható megoldásokra is.

 

A Nuance 750 WG tribenuron-metil hatóanyagú termék, a SU-toleráns napraforgó megjelenésének köszönhetően a szulfonil-karbamidok talán legismertebb tagja. Hatása számos kétszikű gyomnövényre kiterjed. Őszi és tavaszi kalászosokban is használható (őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, zab, rozs, tritikálé) kora tavasztól egészen a zászlós levél megjelenéséig, kivéve a zabot, amelynél 2 nóduszig. A kezelés hatékonyságát elősegíti a magasabb hőmérséklet (15 °C), illetve úgy válasszuk meg a kezelés időpontját és dózisát, hogy az a gyomnövények fejlettségéhez és a gyomfajok összetételéhez igazodjon. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2–4 valódi leveles korukban a legérzékenyebbek a készítményre. Az érzékeny gyomnövények növekedése gyorsan leáll, és az időjárástól függően 3-10 nap elteltével a kezelés tünetei láthatóvá válnak. A kalászosokban fellelhető valamennyi magról kelő kétszikű gyomnövény és a mezei acat ellen is hatékony, kivétel az orvosi füstike, a porcsin keserűfű és a ragadós galaj, melyek esetében kombinációs partner szükséges. A mezei acat tőlevélrózsás állapotában a legérzékenyebb a készítményre, amelyet 20–25 g/ha dózisban kell kijuttatni. Mezei acat erős fertőzése és herbicidtoleráns napraforgó esetén a Nuance 750 WG hatékonyságát fokozhatjuk 1,0 l/ha MCPA hatóanyagú Mecomorn 750 SL hozzáadásával. Egyéb kétszikű gyomnövények (disznóparéjfélék, poloskafű, libatopfélék, vadrepce, tyúkhúr, zsomborfélék, árvacsalánfélék, ebszékfű, parlagfű) ellen 20 g/ha dózisban kell alkalmazni. Fejlett és erős ragadós galaj fertőzése esetén kombinációs partnert igényel, amire a „galajspecialista” fluroxipir hatóanyag jól alkalmazható. Ha a terméket önmagában juttatják ki, nedvesítőanyag hozzáadása javasolt (például Spraygard 0,2 l/ha dózisban). A készítmény felhasználása után normál körülmények között nincs utóvetemény-korlátozás.

 

A Nuance Super tribenuron-metil és tifenszulfuron hatóanyagai jól ismertek a kalászosok gyomirtásában, szinte az összes magról kelő kétszikű gyomnövény ellen hatásosak. A hatóanyagok levélen keresztül szívódnak fel a gyomnövényekbe, és ALS-gátlás révén fejtik ki hatásukat. Őszi és tavaszi kalászosokban is használható (őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, zab, rozs, tritikálé) kora tavasztól egészen a zászlós levél megjelenéséig, kivéve a zabot, amelynél 2 nóduszig. A kezelés hatékonyságát elősegíti a magasabb hőmérséklet (15 °C), illetve úgy válasszuk meg a kezelés időpontját és dózisát, hogy az a gyomnövények fejlettségéhez és a gyomfajok összetételéhez igazodjon. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2–4 valódi leveles korukban, a ragadós galaj 2–3 levélörvös, a mezei acat és ebszékfű tőlevélrózsás állapotban a legérzékenyebb a készítményre. A hatóanyagok a gyomnövényekbe történő felszívódást követően már 2-3 óra múlva zavart okoznak a fehérje-anyagcserében. A tünetek kezdetben színelváltozásban, majd a hajtás- és gyökércsúcs növekedésének leállásában nyilvánulnak meg. A gyomok teljes pusztulása a környezeti (hőmérséklet, csapadék) és talaj (típus, kémhatás) tulajdonságoktól függően 2-4 hét alatt következik be.

 

A készítmény a kalászos gabonákban károsító magról kelő kétszikű gyomok és a mezei acat ellen megfelelő hatékonyságot biztosít. Árvakelésű napraforgó esetében a tribenuron-metil- és imazamox-toleráns hibridek árvakelése ellen is biztonságos védelmet nyújt. Ezt a gyomirtószer-toleráns árvakelésű napraforgón kifejtett kiváló hatékonyságot a készítmény a magas tifenszulfuron-tartalmának köszönheti. A Nuance Super nagy előnye, hogy az emelt tifenszulfuron-tartalom miatt a később csírázó, de annál komolyabb veszélyt jelentő T4-es gyomfajok (disznóparéjfélék, parlagfű, mályvafélék) ellen is kiváló gyomirtó hatást biztosít, és a herbicidtoleráns árvakelésű napraforgó ellen is jó eredménnyel alkalmazható. Dózisa 40–60 g/ha. Fejlett ragadós galajjal erősen fertőzött területen a fluroxipir hatóanyagú Barclay Hurlerrel érdemes tankkombinációban kijuttatni. Ez a kombináció a Nuance SuperB csomagban található meg.

 

A Nuance SuperB csomag tartalma 2×0,1 kg Nuance Super és 2×1 l Barclay Hurler 200. A csomag tartalmát együttesen, tankkeverékben kell kijuttatni. A Nuance Super dózisa 40 g/ha, a Barclay Hurler dózisa kombinációban 0,4 l/ha, így a csomag 5 hektár kezelésére elegendő. A csomagban így három hatóanyag található, amelyek együttes alkalmazásának köszönhetően széles hatásspektrumú a kombináció. A tribenuron-metil és a tifenszulfuron hatóanyagok jól ismertek a kalászosok gyomirtásában, szinte az összes magról kelő kétszikű gyomnövény ellen hatásosak. A hatóanyagok levélen keresztül szívódnak fel a gyomnövényekbe és ALS-gátlás révén fejtik ki hatásukat. A fluroxipir az érzékeny gyomnövényekben abnormális mértékű sejtburjánzást idéz elő. A növény tápanyagkészlete elhasználódik, mérgező anyagcseretermékek halmozódnak fel. A normális hormonszint helyett megemelkedik a „mesterséges” hormonszint, mivel az auxinhoz hasonló hatású herbicidet a növény nem képes hatástalanítani.

 

A Nuance SuperB csomagot széles körben (őszi és tavaszi búza, őszi és tavaszi árpa, rozs, zab, tritikálé) rugalmasan lehet használni, a fagyok megszűnésétől a zászlós levél megjelenéséig lehet kijuttatni, zab esetén 2 nóduszig. A kezelés hatékonyságát elősegíti a magasabb hőmérséklet (15 °C vagy felette), illetve úgy válasszuk meg a kezelés időpontját és dózisát, hogy az a gyomnövények fejlettségéhez és a gyomfajok összetételéhez igazodjon. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2–4 valódi leveles korukban, a ragadós galaj 2–3 levélörvös, a mezei acat és az ebszékfű tőlevélrózsás állapotban a legérzékenyebb a készítményre.

 

A Nuance SuperB széles hatásspektrummal rendelkezik, a kombinációra érzékeny gyomfajok a következők: árvacsalán, kamilla, pipitér, tyúkhúr, mezei tarsóka, pásztortáska, pipacs, szarkaláb, magról kelő keserűfűfélék, vadrepce, repcsényretek, parlagfű, napraforgó-árvakelés, disznóparéj, ragadós galaj, kenderkefű, ugari szulákpohánka, hamvas szeder, sövényszulák, aprószulák, mezei acat.

 

Tavaszi gyomirtási vizsgálatok őszi kalászosokban

Kora tavaszra a T1-es gyomnövények nagy borításban és virágzó állapotban vannak. Ebben a fenológiai stádiumban nagyon ellenállók a gyomirtó szerrel szemben. A gyengébb kalászosállományban nagy termésveszteséget tudnak okozni azáltal, hogy uralják a területet, rengeteg vizet és tápanyagot vonnak el a kultúrnövénytől. Így az időben elvégzett gyomirtás a kalászosok esetén is fontos. A T1-es gyomok mellett ott vannak a T2-es gyomok, amelyek már nagy tömeget képviselhetnek, a későbbiekben megnőve képesek akár a kalászost is elnyomni, gondoljunk az agresszív ebszékfűre, galajra, pipacsra. A nagyobb termetű gyomot nehezebb elpusztítani, nem beszélve arról, hogy ilyenkor már a takarás lehetősége is fennáll, így a levélherbicidek nehezebben tudják kifejteni hatásukat. Emiatt a kora tavaszi gyomirtásnak több szempontból is nagy jelentősége van. Az időjárás viszont sokszor keresztülhúzza a számításunkat. A munkák feltornyosulhatnak, és a kalászos gyomirtását akaratunk ellenére sem tudjuk időben elvégezni. A Nufarm kínálatában szerepel egy korai gyomirtási technológiai javaslat a Saracen Deltára és kombinációira alapozva, valamint egy rugalmasan kijuttatható termékkombináció, a Nuance SuperB.

 

Posztemergens gyomirtási kísérletek Nufarm-kombinációkkal

2018 tavaszán Kaposváron és Debrecenben állítottunk be gyomirtási vizsgálatokat őszi búzában. A vizsgálatok célja az volt, hogy két különböző gyomflórával borított területen igazoljuk a Nuance SuperB gyomirtószer-kombináció hatékonyságát.

 

A kezelések mindkét helyen a fontosabb, nagyobb felületen károsító gyomok ellen üzemi szinten is kiváló (98-100 százalékos) gyomirtási hatékonyságot mutattak.

 

2019-ben a kora tavaszi kísérlet március 15-én Gödöllőn lett beállítva. A terület erős gyomosodást mutatott, és a legtöbb T1-es gyom már virágzó állapotban volt. Elsősorban a veronikafélék, az árvacsalán és a pásztortáska uralták a területet, de viszonylag nagy borításban jelentkezett az ebszékfű is. A kísérletet a kijuttatást követő 14. napon értékeltük.

 

Mind a Nuance SuperB, mind a Saracen Delta + Nuance 750 WG kombináció kiváló a szóban forgó T1-T2-es gyomnövényekkel szemben, és nagyon jó, 95-100%-os hatékonyságot mutatott.

 

Nehezen irtható gyomok elleni védekezés

Köztudott, hogy a szulfonil-karbamid típusú készítmények kisebb hatékonyságot mutatnak a kora tavasszal már fejlettebb veronika, árvácska, árvacsalán stb. ellen. A nehezen irtható gyomok ellen az alacsonyabb hőmérsékleti tartományban is kitűnő hatékonysággal rendelkező, floraszulam-tartalmú Saracent javasoljuk.

 

A floraszulam a triazolpririmidinek csoportjába tartozik. Hatásmechanizmusa megegyezik az ALS-gátló herbicidek hatásmódjával, de más helyen gátolja a fehérjék szintézisét, mint a szulfonil-urea típusú hatóanyagok. Ezért a floraszulam kalászosokban a magról kelő kétszikű gyomnövények, valamint a ragadós galaj mellett kiváló hatékonysággal bír a gyomirtószer-toleráns napraforgó-árvakelésekkel szemben is. A hatóanyag erősségei közé tartozik a mezei acat, a galaj (4-5 levélörvig) és számos kétszikű gyomnövény. Tavaszi kalászosokban (tavaszi árpa, zab) 3 leveles állapottól kétnóduszos állapotig, őszi kalászosokban (őszi búza, őszi árpa, rozs, tritikálé) 3 leveles állapottól a zászlós levél kiterüléséig használható a készítmény. Levélen keresztül szívódik fel a gyomnövényekbe, de a felvétel után a hatóanyag a gyomnövény minden részébe eljut.

 

A floraszulam már alacsony hőmérsékleten is hatékony (akár 5 °C-on is), így akár már kora tavasszal, hűvösebb időjárás esetén is bátran használható, 0,1 l/ha dózisban. A herbicidtoleráns napraforgók térhódítását követően nagy gondot okozhat a termelőknek az árvakelésű napraforgó. A Saracen hatékonyan irtja az összes árvakelésű napraforgót. A készítmény felhasználása után normál körülmények között nincs utóvetemény-korlátozás.

 

Kitűnő kombinációs partnere lehet a szulfonil-karbamidok csoportjába tartozó Nuance 750 WG vagy Nuance Super. Mivel a termékek hatóanyagai különböző hatóanyagcsoportba tartoznak és más-más helyen kötődnek az ALS enzimekhez, így együttes felhasználásuk során gyorsabb, biztonságosabb és szélesebb hatásra számíthatunk.

 

Gyomirtás átlagos gyomviszonyok esetén

Az őszi és tavaszi gabonafélék gyomirtására eddig engedélyezett, fenoxiszármazékot tartalmazó herbicidek közül az MCPA hatóanyagú készítmények (pl. Mecomorn 750 SL) felhasználási idejét kiterjesztették.

 

A későbbi permetezést indokolhatja, ha időjárási okok (pl. belvíz, szélsőségesen csapadékos időjárás) miatt a normál időpontban nem hajtható végre a védekezés, vagy a korai időpontban elvégzett gyomirtást követően a ritka állományban felnőnek a gyomnövények (pl. mezei acat, napraforgó-árvakelés, parlagfű), ami akadályozza a későbbi betakarítást.

 

A késői permetezés segíthet az erős mezeiacat-fertőzés leküzdésében. Fontos, hogy a védekezést az acat virágbimbóinak megjelenése előtt el kell végezni. Az MCPA önmagában nem mindig ad kielégítő védelmet a területen megjelent összes gyomnövény ellen, ezért kombinálható más hatóanyagcsoportba tartozó hatóanyagot tartalmazó készítménnyel. A késői permetezés nem helyettesíti a normál idejű gyomirtást. Hatékonysága azért is elmarad a korai védekezés hatásától, mert a sűrűbb gabonaállomány miatt a permetlé fedettsége romlik, valamint a gyomnövények fejlettebb állapota miatt azok herbicidekkel szembeni érzékenysége is csökken.

 

Az MCPA hatóanyagú készítmények késői kijuttatása kizárólag szántóföldi permetezőgéppel végezhető el. A védekezés utolsó időpontja a gabonafélék zászlós levelének kiterülése. A készítmény elsodródásának megakadályozására fokozott figyelmet kell fordítani!

 

Átlagos gyomviszonyok vagy csekély mértékű gyomborítás esetén elegendő lehet az egyetlen hatóanyagot tartalmazó, alacsonyabb árfekvésű készítmények használata is. Ilyen esetben gazdaságos megoldást nyújtanak a hormonbázisú vagy szulfonil-karbamid hatóanyagot tartalmazó, hagyományosnak tekinthető szerek. A Mecomorn 750 SL egy ilyen megbízható, MCPA hatóanyagot tartalmazó, jól ismert márkanevű készítmény. Önmagában használva költségtakarékos megoldás, ugyanakkor kiváló kombinációs partnere más, gabonában használható gyomirtó szereknek. A gyomirtó hatás kiegészítése mellett megfelelő partner akkor is, ha a gyomnövények herbicidekkel szembeni rezisztenciájának kialakulását szeretnénk megakadályozni.

 

A Mecomorn 750 SL felhasználására lehetőség nyílik a gabonafélék szárba indulása után, a három szárcsomós állapotot követően (BBCH 33) egészen a zászlós levél kiterüléséig (BBCH 39), 0,8–1,0 l/ha dózisban. A későn megjelenő magról kelő és évelő kétszikű gyomnövények (napraforgó-árvakelés, mezei acat, szulákfélék, parlagfű stb.) ellen alkalmazható a Mecomorn 750 SL önmagában és szulfonil-karbamid vagy fluroxipir hatóanyagú készítményekkel kombinációban.

 

További részletes információkat talál a gabonafélék növényvédelméről a Nufarmer Magazin Kalászos Különszámában.

 

 

Gaál Orsolya – Hörömpő László