A Nufarm ajánlatában több olyan terméket és kombinációt is találunk, amely biztonsággal és nagy hatékonysággal használható a kalászosok tavaszi gyomirtására.

De a sok termék közül melyiket érdemes választani?

Egy újabb enyhe és csapadékos tél vége felé járunk. Őszi gabonatábláinkat szemlézve sok helyen azt tapasztaljuk, hogy már most, február elején sűrű, fejlett gyomállománnyal állunk szemben. Messze még a gyomirtás ideje, pedig ezeken a területeken már most erős verseny zajlik gabonáink és a gyomnövények között. A csapadékos november számos helyen tette lehetetlenné az őszi gyomirtások elvégzését, talán ezért is találunk a megszokottnál több gyomos búzát, árpát. Arra kell készülnünk, hogy az ilyen táblákon kora tavasszal, amint erre lehetőségünk adódik, el kell majd végezni a gyomirtást.

Gyomhelyzet a földeken

Az enyhe tél folyamán a gyomnövények fejlődése nem állt le, folyamatosan erősödtek, növekedtek.

Jól nyomon követhető ez a folyamat egy Hajóson elvetett búzafajtasorban készült néhány fotón, melyek a 2023. november 9. és 2024. január 31. között történt változásokat mutatják. A területen 2023. november 10-re terveztük az őszi gyomirtás elvégzését, ideális őszibúza- és gyomfejlettség mellett. Azonban az előző nap késő délutánján megérkező csapadék ezt nem tette lehetővé, és a későbbi folyamatos esők, valamint az ennek következtében felázott talaj állapota miatt le kellett mondanunk az őszi gyomirtásról. A fotókon jól látható, hogy ugyan a búza fejlődése folyamatos volt a téli időszak alatt, de ugyanez igaz a gyomokra is. Ezért már most lehet találni a területen tőlevélrózsás pipacsokat, 3-4 elágazást hozó veronikákat egyaránt (1. fotó). Sőt a területet járva ősszel kihajtott és kisebb fagykárokkal áttelelt, élő mezei acatokkal is lehetett találkozni (2. fotó).

  1. kép: Az őszi búza és a gyomnövények fejlődésének üteme 2023. november 9. és 2024. január 31. között, Hajós

 

  1. kép: Ősszel kihajtott és áttelelt mezei acat hajtása. Hajós, 2024. január 31.

 

Hogyan védekezzünk a gyomok ellen?

A gyomirtó szer kiválasztásánál először a hatékonyságot és a hektárköltséget mérlegeljük: a terület gyomflórájának ismeretében válasszunk gyomirtó szert.

Következő szempont a készítmény rugalmassága: egyes hatóanyagok a bokrosodás végéig, mások a két szárcsomós állapotig vagy akár a zászlóslevél megjelenéséig-kiterüléséig is használhatók. A felhasználás rugalmassága széles kezelési intervallumot biztosít, de „ez sincs ingyen”. A késői felhasználás a víz- és tápanyagelvonás miatt termésveszteséget okoz. A későbbi gyomirtások fejlett vagy igen fejlett gyomok ellen történnek, és sok esetben már a hatékonyság is kérdéses. Szintén szempont lehet, hogy a készítmény vagy kombináció hány hatóanyagot tartalmaz. A több hatóanyagot tartalmazó technológiák hatásspektruma általában szélesebb. Viszont sok esetben a hatóanyagok hatásmechanizmusa azonos, ami a rezisztencia elkerülésének szempontjából nem szerencsés.

Válasszunk olyan készítményt vagy kombinációt, amelyben a hatóanyagok hatásmechanizmusa eltérő.

A gyomok korai kikapcsolására jó lehetőség a Mezzo Forte gyomirtószer-csomag, amely a bokrosodás végéig használható. Két hatóanyagának köszönhetően széles gyomirtási spektrummal rendelkezik.

Ha rugalmasabb megoldást keresünk (1. ábra), akkor abból érdemes kiindulni, hogy a gyomirtani kívánt területet milyen gyomflóra jellemzi. Van-e ott évelő gyomnövény, és mi volt az elővetemény? Napraforgó elővetemény esetén fontos tudni, hogy a Magyarországon termesztett napraforgók szinte kizárólag imazamox vagy tribenuron-metil hatóanyagokra toleráns hibridek. Mindkét hatóanyag ALS-gátló, vagyis azonos a hatásmechanizmusuk. Ezek a hibridek a következő évben árvakelésként a kalászos tábláinkon megnehezíthetik a dolgunkat, hiszen ALS-gátló készítményekkel (a legtöbb kalászos gyomirtó szer ilyen hatóanyagokra épül) nem vagy csak részben lesznek kontrollálhatók. A hormonhatású hatóanyagokkal viszont jól irthatók ezek az árvakelések. Hogy melyik hatóanyagot válasszuk az ALS-gátló gyomirtó szer mellé, megint csak a gyomflórától függ. Amennyiben a területen megtalálható a ragadós galaj, akkor a fluroxipir lesz a jó választás (Nuance SuperB), ha nincs galaj, akkor az MCPA hatóanyag is elegendő (Nuance Super + Mecomorn 750 SL), amely viszont a mezei acattal szemben is nagy hatékonysággal vethető be.

Amennyiben kalászos gabonánk előveteménye kukorica volt, és nem kell számítani napraforgó árvakelés megjelenésére, ismét a ragadós galaj vagy a szulákfélék jelenléte a kérdés. Ha ezek a gyomnövények megtalálhatók a területen, akkor ismét a fluroxipir hatóanyagot hívhatjuk segítségül (Nuance SuperB). Ha terület mentes ezektől a gyomoktól, és általános gabonagyomok vannak jelen, akkor a Nuance Super önmagában is elegendő lesz.