A kalászosok kelésétől fogva jelen vannak az egyszikű gyomnövények is, ezáltal jelentős mennyiségű vizet és tápanyagot vesznek el a kultúrnövénytől. Számos kísérlet igazolja, hogy a fertőzés mértékétől függően több mint 30%-os terméskiesést is okozhatnak. Évről évre szemmel láthatóan nő az egyszikű gyomok jelentősége és arányuk is változik. Így például bizonyos helyeken a parlagi ecsetpázsit kiszelektálódott. Ennek egyik oka, hogy az ősszel használt készítmények közül vannak, amelyek kiválóan irtják a nagy széltippant, de nem elég hatékonyak a parlagi ecsetpázsit ellen. Így a gyomnövények, saját területünk gyomflórájának, valamint az alkalmazott készítmények hatásspektrumának ismerete kulcskérdés a sikeres gyomirtásban. Ez természetesen igaz a kétszikű gyomok elleni védekezés során is. Gondoljunk csak arra, hogy a szulfonil-karbamidok egyoldalú használata a hosszú évek során a veronika- és árvácskafélék nagymértékű kiszelektálódását okozta. 

 

A Nufarm palettáján 2021 őszén jelent meg az 500 g/l flufenacet hatóanyagú Sunfire készítmény. A flufenacet a fehérje- és nukleinsav-szintézist gátló herbicidcsoporton belül az oxiacetamidok hatóanyagcsoportba tartozik. Hatása csírázás- és növekedésgátlásban nyilvánul meg. A növényekbe gyökéren és levélen keresztül is bejuthat, és az osztódó szövetekben a sejtek osztódását és növekedését gátolja. Elsősorban az egyszikű gyomokra van kiemelkedő hatása. A kétszikűgyom-spektrum növelése céljából kombinálni érdemes.

 

A Sunfire felhasználható őszibúza-, ősziárpa-, trikálé- és rozskultúrákban. Dózisa parlagi ecsetpázsit (Alopecurus myosuroides) és egynyári perje (Poa annua) ellen vetés után, kelés előtt (BBCH 00–08) vagy 1 leveles fejlettségtől a bokrosodás – 3 mellékhajtás fejlettségig (BBCH 11–23) 0,48 l/ha, a nagy széltippan (Apera spica-venti) ellen ugyanebben a fenológiában kijuttatva 0,36 l/ha.

 

A megfelelő hatékonyság feltétele a jól megművelt, aprómorzsás, rögmentes talajfelszín. Preemergensen a jó szelektivitáshoz jó magágy készítése, egyenletes vetésmélység és valamennyi vetőmag legalább 3,2 cm-es talajréteggel való takarása szükséges. Nem szabad a készítményt rögös magágyra, vízzel telített talajokon kijuttatni. A kezelés időpontjában vízzel telített talajok vagy közvetlenül a kezelés után lehulló, nagy mennyiségű csapadék a kultúrnövény károsodásához vezethet, ami rozs esetében terméscsökkenést is okozhat. Ugyanakkor a permetezés időpontját célszerű úgy megválasztani, hogy néhány nap múlva 10-20 mm bemosó csapadékra lehet számítani. Posztemergens felhasználás esetén a magról kelő egyszikű gyomnövények 1-2 leveles fenológiai stádiumában kell kijuttatni a készítményt. Posztemergensen nem szabad stresszhatásnak kitett (fagy, szárazság, belvíz, betegségek, kártevők), legyengült kalászos állományt kezelni a kultúrnövény károsodásának veszélye miatt. A kezelést követően végzett talajmunka a készítmény hatékonyságát csökkenti. Kerülni kell, hogy átfedés révén dupla dózis kerüljön kijuttatásra!

 

Normál vetésváltás esetén a betakarítást követően, legalább 15 cm mély szántás után nincs veszélye az utóvetemény károsodásának. A kultúrnövény kipusztulása esetén tavasszal, a készítmény kijuttatását követően legalább 12 hét elteltével, szántást követően tavaszi búza, tavaszi árpa és kukorica vethetőek, továbbá burgonya ültethető.

 

Őszi gyomirtási kísérlet Sunfire és Saracen Delta kombinációjával

 

Őszi gyomirtási kísérleteinket 2021 őszén Szelestén a Plant-Treat Kft. állította be és értékelte ki. A területen az egyszikűek fertőzése volt erős, vegyesen kelt a nagy széltippan és a parlagi ecsetpázsit. A kontrollparcellákban az értékelések során átlagosan a következőképpen alakult a gyomborítás: négyzetméterenként 27-46 darab nagy széltippan, 248-316 parlagi ecsetpázsit, 6-9 pásztortáska, 5-8 bársonyos árvacsalán és 11-41 borostyánlevelű veronika. A korai posztemergens kezelésre 2021. október 28-án került sor, ekkor a búza 1-3 leveles, az egyszikűek 1-2 leveles, a kétszikűek szik – 2 lombleveles és néhány 4 leveles fenológiában volt. A Sunfire kombinációs partnereként a kétszikű gyomok elleni spektrum kiszélesítése céljából a Saracen Deltát használtuk, amely a Nufarm ajánlásában eddig kora tavaszi gyomirtásban szerepel, de a termék engedélyokiratát kiterjesztették őszi gyomirtásra is. A Saracen Delta két hatóanyagot tartalmaz, amelyek hideg időjárásban kiváló gyomirtó hatással rendelkeznek. Így a két termékben három különböző hatásmechanizmusú hatóanyaggal dolgozhattunk: a flufenacet – fehérje- és nukleinsav-szintézist gátlóként – csírázás- és növekedésgátló, a Saracen Deltában lévő diflufenikán karotinoidbioszintézis-gátló, a floraszulam pedig a szulfonil-karbamidok közé tartozik, így ALS-gátló hatású. Mindhárom hatóanyagot gyökéren és levélen keresztül is felveszi a növény.

 

A permetezést követően a terület néhány napon keresztül csendes esőzéssel összesen 16,9 mm bemosó csapadékot kapott. A bemosó csapadék elsősorban a flufenacet hatékonysága szempontjából volt nagyon fontos. Így, ahogy azt a grafikon is mutatja, a különböző értékelési időpontokban a területen lévő összes gyomnövény ellen gyakorlatilag 98-100%-os hatékonyságot mutattak a kezelések még áprilisban is.

 

A száraz telet követően a februári esőzések miatt a kezeletlen kontrollban az ecsetpázsit láthatóan újból csírázásnak indult. T2-es életformájú növényről beszélünk, amely már ősszel is elkezd csírázni, és időjárástól függően csírázhat kora tavasszal is. Azért nagyon fontos a tartamhatású készítmény választása, hogy amennyire lehet, még a későbbi csírázást is megakadályozzuk. Így a kevesebb túlélő növénnyel a rezisztencia kialakulásának esélyét is csökkenthetjük.

 

A kísérletből összességében azt láthatjuk, hogy a Sunfire 0,38 l/ha vagy 0,46 l/ha dózisa korai posztemergens kijuttatásban kiváló védelmet nyújt a nagy széltippan és a parlagi ecsetpázsit ellen. A Saracen Delta 0,075 l/ha dózisával a kétszikű gyomok elleni spektrumát szélesítettük, és a fejlettebb kétszikű gyomok ellen is stabilabb hatást érhetünk el. A két termék kombinációjával széles hatásspektrummal, tartamhatással és kiváló hatékonysággal védekezhetünk a legtöbb T1-es és T-2 es gyomnövénnyel szemben.

 

Gaál Orsolya