Is het mogelijk dat de aardbeiplant zichzelf beter wapent tegen echte meeldauw? Ja dat is zeker mogelijk. Lees hoe dit werkt.

Echte meeldauw in aardbeien
Echte meeldauw is in de aardbeienteelt naast Botrytis een van de meest schadelijke schimmelziekten. Echte meeldauw (Podosphaera aphanis / Sphaerotheca fuligenea) tast zowel het blad als de steeltjes aan waardoor de groei van de plant ernstig wordt belemmerd en dat heeft impact op de ontwikkeling van de vruchten. Een meeldauwinfectie gaat ten koste van opbrengst en kwaliteit. Daarom is het voorkomen van een schimmelaantasting zo belangrijk.

Wat is echte meeldauw
Echte meeldauw wordt ook wel witziekte genoemd door de witte poederachtige plekken die het volledige bladoppervlak kunnen bedekken. Echte meeldauw is een oppervlakkige schimmel die via haustoriën (een zuigorgaan) de celwand doorboren. De schimmel verspreidt zich via wind, regen of zelfs kleding. De optimum temperatuur voor de schimmel ligt net onder de twintig graden, maar ook daarboven en daaronder ontwikkelt de schimmel zich. Ook de luchtvochtigheid speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling. Bij een luchtvochtigheid vanaf circa 50% in combinatie met de juiste temperaturen vindt infectie plaats. Echte meeldauw heeft een groot aantal waardplanten. In aardbei wordt echte meeldauw als een belangrijk probleem ervaren.

Verandering in meeldauwbestrijding
Een schimmelziekte als meeldauw in aardbei is zowel preventief als curatief te bestrijden. Een preventieve aanpak heeft bij telers de voorkeur. Immers zo wordt schade voorkomen. Daarnaast komt er steeds meer aandacht voor het bestrijden van meeldauw zonder de inzet van chemie. Een van de meest effectieve methodes is activatie van het afweermechanisme van de plant. Hiermee laat je de plant het probleem (echte meeldauw) zelf oplossen. Een methode die bewezen effectief is.

Fado zet planten op high alert
Fado is een uniek middel dat bestaat uit de twee werkzame stoffen COS (chitosan oligosaccharide) en OGA (oligogalacturonide). De mix van beide stoffen zorgt voor activering van de salicylzuurroute (deze route beschermt de plant tegen ziekteverwekkers en stimuleert groei en fotosynthese). De productie van extra lignine en callose verstevigt de plantencel waardoor infectie voor de schimmel lastig wordt en/of wordt voorkomen. Daarnaast zorgt de extra productie van peroxidase ervoor dat een eventuele infectie in de plant wordt gesmoord.

Geen residu
Fado activeert de natuurlijke weerbaarheid van de plant. Daarmee past het middel uitstekend binnen een duurzame teelt gericht op minder chemisch residu. Indien nodig, bij hoge ziektedruk, kan Fado worden gecombineerd met curatieve middelen.

Fado in de proeven van Vertify
Fado is naast een aantal andere middelen getest in proeven tegen echte meeldauw in aardbeien. Uit het verslag: “Fado is in deze proef vijf keer toegepast waarvan er twee preventief zijn uitgevoerd. Er werd een goede effectiviteit behaald van 79% en hoger. Twee weken na de laatste toepassing was er nog steeds een bestrijdingseffect van bijna 75%”

Hoe Fado in te zetten?
Voor een goed resultaat is het advies om Fado meerdere malen preventief toe te passen. De adviezen in de bedekte en onbedekte teelt van aardbeien verschillen. Raadpleeg daarom altijd het etiket en vraag advies bij uw adviseur van gewasbeschermingsmiddelen. Ook kunt u contact opnemen met Tjeerd Peeters en Gerwin Murre van Nufarm. Hun gegevens vindt u hier.

Meer informatie over Fado

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.