Fado (14921 N) is een sterk preventief biologisch fungicide tegen echte meeldauw in diverse bedekte teelten voor professioneel gebruik. Het is een met water mengbaar concentraat (SL) gebaseerd op de werkzame stoffen COS (chitosan oligosaccharide) en OGA (oligogalacturonide).

Snelle links: 

Toepassingsinformatie

Relevante proeven

IOBC

 

 • Toelatingsnummer: 14921 N.
 • In verschillende fruitgewassen.
 • In meerdere groentegewassen.
 • In snijbloemen en potplanten (m.u.v. éénjarige perkplanten, bolbloemen en knolbloemen, cactussen en succulenten).
 • In boomkwekerij en vaste planten.
 • In kruidenteelt.
 • In veredeling- en zaadteeltgewassen.
 • In de onbedekte teelt van druiven.
 • In vele onbedekte teelten zoals steenvruchten, aardbei, bessen, braam-en framboos-achtigen, sla, andijvie, spinazie-achtigen, bonen en erwten, vruchtgroenten, vruchtbomen en -struiken, bloemisterijgewassen, sierheesters, vaste plantenteelt, …
 • Voor professioneel gebruik.
 • Verpakking: 2 x 10L.

 

Hoe Fado werkt
COS is een stof die in de plant herkend wordt als een molecuul dat deel uitmaakt van een plantpathogeen. OGA wordt juist herkend als een planteigen molecuul dat vrijkomt als de plant door een pathogeen beschadigd wordt. De combinatie van deze twee werkzame stoffen zorgt voor een potente mix die het afweersysteem van de plant door middel van de salicylzuurroute op ‘high alert’ zet.

Met een sterke getoetste werking tegen echte meeldauw past Fado ideaal in een fungicidenschema waarin de nadruk wordt gelegd op een gezonde, weerbare plant, rekening houdend met een naar de toekomst steeds kleiner wordend middelenpakket.

Voor toelatingen, doseringen en spuitintervallen zie toepassingsinformatie.

Door samenwerking met de plant is Fado een essentieel onderdeel van een integrale meeldauwaanpak

Voordelen

Fado wordt veel gebruikt in de druiven- en aardbeienteelt waar echte meeldauw een groot probleem is.  

 • Geen residu
 • Volledig veilig voor natuurlijke vijanden
 • Zacht voor het gewas.
 • Niet resistentie gevoelig.
 • Staat op de Skal inputlijst.

 

Relevante proeven
 
klik hier voor proefresultaten Glastuinbouw Nederland.
 
Van augustus t/m oktober 2022 is in opdracht van Glastuinbouw Nederland bij Vertify een proef gedaan ter screening van fungiciden op werking tegen echte meeldauw. In deze proeven kwam Fado erg goed uit de bus. Met een sterke werking vanaf het moment van infectie en de beste duurwerking van alle geteste middelen is nogmaals aangetoond dat Fado een belangrijke rol heeft te vervullen in steeds meer ICM systemen.
 
Bovenstaande grafiek laat zien hoe Fado een mooi, langdurend resultaat boekt. Het effect blijft lang aanhouden en waar andere middelen het eerst beter lijken te doen, zakken ze na verloop van tijd weg en komt de meeldauw later toch nog op een problematisch niveau het gewas in.

 

Kennisartikelen/ testimonials

Een uitgebreid kennisartikel over Fado kunt u hier vinden Meeldauw de baas!

Testimonial Gerberateler Kees Mans.

Testimonial Aardbeienteler Dave Linssen.

 

Toepassingsinformatie
 
 
 
 
Toepassingsvoorwaarden
Fado wordt bij voorkeur preventief toegepast. Op deze manier kan het immuunsysteem in staat van hoogste paraatheid gebracht worden voordat de infectiedruk van meeldauw te hoog wordt. Echte meeldauw krijgt op deze manier geen kans! Fado kan het best toegepast worden in combinatie met een opnameverbeteraar als Astuss en een uitvloeier als Hi-Wett. Aanbevolen wordt een eerste blokbespuiting van drie toepassingen om de salicylzuurspiegel goed op niveau te krijgen. Daarna kan met herhaling van twee toepassingen het salicylzuurpeil in stand gehouden worden.
 

Spuittechniek
Om optimale verdeling over het blad te bevorderen is het gebruik van een adjuvant aan te bevelen. Zorg dat al het blad uniform, met fijne druppel geraakt wordt, dit bevordert een optimale opname van het middel en daarmee een optimale werking!

IOBC
Geen data beschikbaar voor Fado. Het is een biologisch middel, gebaseerd op niet-giftige bestanddelen dus het effect op natuurlijke vijanden zal verwaarloosbaar zijn.