Dispens för Credit Xtreme mot grönskott och axgroning beviljad

Kemikalieinspektionen har den 16 augusti godkänt ansökan om nöddispens för användning av Credit Xtreme mot grönskott och axgroning i stråsäd. Detta innebär en möjlighet att med snabbt upptag och effekt avstanna tillväxten och underlätta skördearbetet.

Godkänd dos för användningen är 1,0 L Credit Xtreme/ha med 7 dagars karenstid till skörd. Dispensen gäller t.o.m. 15 oktober 2023.

 

Mer om Credit Xtreme

 

 

Säljs av Gullviks – www.gullviks.se