Gulrusten er begyndt at røre på sig i nogle hvedemarker

 – specielt i Benchmark er der set rust – vær derfor opmærksom på rust nu i de modtagelige sorter som Benchmark, Kalmar og Sheriff. I vinterbyggen ses der også rust.  Gulrusten skal bekæmpes når den konstateres i marken. Orius Max har en god effekt mod blandt andet rust i hvede og byg, hvis der tillige med er noget meldug i marken vil Orius Max også have effekt.

For T2 behandling omkring stadie 39 hvor fanebladet er fuldt udviklet, vil 0,25 L/ha Orius Max + en blandingspartner fx Propulse give en effektiv beskyttelse af hveden. Fanebladssprøjtningen er en vigtig behandling at få kørt på rette tid. Fanebladet er det blad som bidrager absolut højst til udbyttet og skal derfor holdes grønt og frisk i så lang tid som muligt.

Anbefalning T2: 0,25 L/ha Orius Max + fx Propulse®

For T3 behandling ved stadie 55-61 hvor akset er gennemskredet, vil Orius Max være en optimal blandingspartner at anvende. Anvend en dosering på 0,25 L/ha Orius Max i blanding med fx Propulse. Efter hveden er skredet er det vigtigt at holde øje med gulrusten, da den kan sprede sig hurtigt i marken og dette kan koste udbytte. Orius Max kan anvendes i hvede og andet korn til og med stadie 69 (afsluttet blomstring).

Anbefalning T3: 0,25 L/ha Orius Max + fx Propulse®

Orius Max er blandt de stærke midler på rust både i hvede, byg, rug og triticale

 

Sygdomme / Orius Max
Hvedemeldug 3,5
Bygmeldug 4
Gulrust 4,5
Brunrust 4,5
Bygrust 5
Septoria 2
Hvedebladplet 1
Skoldplet 3
Bygbladplet 2,5
Aksfusarium 2

Tabel 1. Orius Max effekt på de forskellige sygdomme i korn. 1 = svag effekt (under 40 %), 2 = nogen effekt (40-50 %), 3 = middel til god effekt (51-70 %), 4 = meget god effekt (71-90%), 5 = specialmiddel (91-100 %)

Vær opmærksom på triazolreglerne, hvis du i samme mark tidligere har anvendt Orius Max eller andre Triazol-holdige svampemidler så som Prosaro®, Viverda®, Folicur Xpert® med flere

Sidste chance for at passe på rapsen og udbyttet

Der er stor forskel på blomstringen af rapsen i år både imellem marker og sorter. Det optimale tidspunkt for at svampebehandle rapsen er i stadie 65 hvor rapsen er i fuld blomst – altså inden marken synes helt gul.

Selvom det har været et køligt forår og ned til nul grader om natten langt ind i april vil det stadig være vigtigt at få beskyttet rapsen mod sygdomme. Smitten kan forestilles at komme lidt senere i år og derfor er det muligt at få lavet en svampebehandling på forhånd som vil beskytte rapsen mod angreb. For nogle marker er det tid nu og for dem som først lige er begyndt at blomstre, kan der ventes lidt endnu.

Orius Max har god effekt på knoldbægersvamp og i blanding med fx Propulse® eller Amistar® vil rapsen blive godt beskyttet.

Anbefalning: 0,45 L/ha Orius Max + Propulse® eller Amistar®

Sygdomme / Orius Max
Knoldbægersvamp 3
Skulpesvamp 2
Rodhalsråd 2,5
Lysbladplet 3

Tabel 2. Orius Max effekt på de forskellige sygdomme i raps. 1 = svag effekt, 2 = nogen effekt, 3 = middel til god effekt, 4 = meget god effekt.

Skulpesnudebiller og skulpegalmyg i raps

Når først rapsen er i fuld blomst og skulperne begynder at blive dannet skal vi være opmærksom på skulpesnudebiller og skulpegalmyg. En god løsning med disse er Kaiso Sorbie. Bekæmpelse skal foretages hvis der er 1-2 skulpesnudebiller pr. rapsplante, hvilket betyder at der skal meget få til før der udløses en bekæmpelse. Behandlingsfristen for Kaiso Sorbie er 28 dage og derfor ikke begrænset af en bestemt vækststadie.

Anbefalning: 0,15 kg/ha Kaiso Sorbie

Læs altid etiketten for anvendelse

Nufarm er medlem af Dansk Planteværn

Propulse® Prosaro®, Folicur Xpert® er reg. varemærke tilhørende Bayer CropScience.
Viverda® varemærke tilhørende BASF.
Amistar® er reg. varemærke tilhørende Syngenta.