Trimaxx M et vækstreguleringsmiddel som har en hurtig optagelse

Generelt bliver der kun talt lidt omkring formulering af de planteværnsmidler vi bruger i marken. Vi kender alle til der findes flydende – både tyndt og tykt flydende -, pulver og granulater. Men der også de mere usynlige forskelle på formuleringerne.

Betyder formulering af vækstreguleringsmidler noget ?! Man kunne også omformulere til – betyder hjulene noget på bilen, når bare der er en motor. Formuleringen af midlerne er hjulene som skal sørge for aktivstoffet bliver transporteret til rette sted og motoren er aktivstoffet. Aktivstoffet og formuleringsstofferne er begge meget vigtige og udadkillige. Det er så utrolig vigtig at aktivstoffet kommer ind i planten og frem til hvor det skal virke. Uden den rette formulering ville aktivstoffet ikke kunne trænge igennem bladoverfladen og ind til virkestedet.

En gennemtænkt formulering

Trimaxx M indeholdende 175 gram Trinexapac og har flere unikke egenskaber, som giver en effektiv vækstregulering. Ved anvendelse af Trimaxx M opnås god effekt med mindre mængde aktivstof.

Fordelene ligger i hvordan produktet er formuleret og hvordan denne formulering effektivt optages i bladet og videre ind i planten. Første skridt for en god effekt er at få midlet optage i planten. Formuleringen af Trimaxx M kendetegnes ved at hver dråbe breder sig ud over et størrer bladareal og derved sker optagelsen hurtigt og effektivt

Figur 1. Når overfladespændingen mindskes bliver kontaktfladen med bladet størrer og optagelsen øges.

En hurtig optagelse i planten er vigtig for effekten af vækstregulering

I forsøg er optagelseshastigheden i byg og hvede blevet målt for både Trimaxx M og Standard Trinexapac formulering. Allerede efter 5 timer er ca. 90 % af Trimaxx M optaget i planten kontra lige knap 40 % ved en standard formuleret Trinexapac (figur 2.).

 

 

Figur 2. Der optages en større mængde Trinexapac i bladet med Trimaxx M formuleringen end standard formulering af Trinexapac

Når de rette forhold for vækstregulering er tilstede så som vækst i planterne, tilstrækkelig med jordfugtig og rette temperaturer, er det afgørende at optagelse også sker hurtig i planterne, for at opnå en god effekt. Hvis optagelsen sker over en lang periode (flere dage) efter sprøjtning, kan vejr forholdene ændre sig og påvirke virkningen af vækstreguleringen negativt.

Samme effekt eller bedre med Trimaxx M

Forsøg har vist at Trimaxx M er lige så effektiv som standard Trinexapac ved samme dosering pr hektar. For eksempel 0,8 l/ha Trimaxx M er helt sammenlignelig med 0,8 l/ha Standard Trinexapac. Hvilket også var konklusionen fra registreringsforsøgene hvor andbefalingen lød: ”det anbefales derfor at anvende den samme dosering pr hektar af Trimaxx som med Standard Trinexapac”.

Forkellige vækstreguleringsmidler er sammenlignet i landsforsøg. Forsøget er lavet som et logaritmeforsøg, hvor doseringen er kørt fra 0,12 L til 1,25 L pr ha og bedømmelse af leje er fortaget efterfølgende. Grafen viser procent lejesæd ved de givne doseringer.

Figuren herunder beskriver kurveforløbet ved sidste måletid, der er seks uger efter vækststadium 46. der er en tydelig og signifikant forskel mellem behandlingerne på det tidspunkt. Trimaxx-behandlingerne har medført mindre lejesæd, mens behandlingerne med Medax Top har medført den kraftigste lejesæd. Behandlingerne med Moddus M og Cuadro ligger meget ens.

Figur 3. Landsforsøg 2013 Logaritmeforsøg i rajgræs – Behandlet BBCH 31-33 (led 1,3,4,6) og 49 (Led 7,9,10,12). Dosis 1,25 til 0,12 l/ha (Medax Top 2,25 – 0,225 l/ha) 8 dage imellem de to behandlinger

Det kan være svært at skælne nogle af punkterne, da de ligger oveni hinanden. Når punkterne ligger oveni hinanden er der ikke forskel i midlernes virkning mod lejesæd. De lilla trekanter som ligger lidt under de andre punkter signalere at her har procent lejesæd været lavere. De lilla trekanter referer til Trimaxx M (tidligere Trimaxx). Konklusion fra SEGES lød: Der er en tydelig og signifikant forskel mellem behandlingerne på det tidspunkt (seks uger efter 2. Behandling). Trimaxx-behandlingerne har medført midst lejesæd, mens behandlingerne med Medax Top har medført den kraftigste lejesæd.

Anvendelse af Stabilan Extra og Trimaxx M

Stabilan Extra kan anvendes i korn frem til stadie 30 med en dosis 0,6 – 1,0 liter pr hektar. Ved en delt behandling kan anden sprøjtning med 0,3 l pr ha køres i stadie 30-32.

Trimaxx M kan anvendes i korn fra stadie 31 til 39 og i frøgræs BBCH 30-49. Dosering i korn er typisk 0,5 l pr ha og eventuelt i split med 2 gange 0,4 l pr ha. I frøgræs kan anvendes op til 0,8 l pr ha

Vejrudsigten lover varmere vejr henimod påsken og det blive aktuelt at tænke vækstregulering og måske i kombination med ukrudtsbehandling.

Trimaxx M er godkendt til vækstregulering i korn (vår- og vintersæd) og frøgræs.

Find etiketten her:

 

Læs altid etiketten for anvendelse
Nufarm er medlem af Dansk Planteværn