Udgangspunkt for højere udbytte og bedre kvalitet med Stabilan Extra og Trimaxx M

  • Stabilan Extra og Trimaxx M i vinterhvede er en effektiv løsning mod lejesæd
  • 0,5-0,9 L /ha Stabilan Extra sammen med ukrudtsbekæmpelse lægger fundamentet – frem for alt med en bedre rodudvikling og buskning
  • 0,4 L/ha Trimaxx M i BBCH 31-39 for den bedste effekt på stråstyrken
  • Den højere jordfugtighed giver gode betingelser for vækstregulering

Vækstregulering i korn giver meget andet end et kortere og stærkere strå.

Når vi vækstregulere kornet påvirker vi den indre kemi i planten. Væksten reduceres i planten efter en behandling med Trimaxx M, som skyldes at cellestrækningen i stænglen mindskes og derved bliver cellerne meget korte og komme til at ligge tæt og danne et stærkt og stabilt strå. Det er denne effekt vi er ude efter ved en vækstregulering og den som er med til at holde kornet stående og reducere lejesæd.

Meget andet end et kort strå med Stabilan Extra

Ud over at væksten bliver reduceret, bliver der også skruet på nogle små knapper forskellige steder i planten. Blandt andet hormonet som er med til at modne planten bliver reduceret, hvilket bevirker at planterne bliver bedre til at modstå stresset situationer, da planten bliver holdt ”yngre” i længere tid.

Når kornet gror sendes størstedelen af energien til vækstpunktet, men denne energi omdirigeres når der vækstreguleres. I stedet for at bruge energi på at gøre stået længere vil denne energi blive sendt til rødder og sideskud – hvilket ses tydeligst ved den tidlige vækstregulering. Et mere veludviklet rodsystem vil medføre et højere optag af vand og nærring til planten i løbet af sæsonen.

Akset og kernerne påvirkes også med Trimaxx M

Der sker også små finesser ved akset når vækstreguleringen foretages ved det sene tidspunkt omkring stadie 32. Der der målt et længere aks og flere kerneanlæg dannes. Protein indholdet i kernen øges og specielt hektoliter vægten øges. Påvirkninger af aks og kerne er dokumenteret i forsøg og er små påvirkninger som nogen gange opleves når der vækstreguleres med Trinexapac. Ved gennemgang af resultater fra landsforsøgene 2019 ses en tydelig tendens til at vækstregulering med Trinexapac giver en højere hektoliter vægt.

I et af forsøgene hvor der blev set på såtid og vækstregulering, har hektoliter vægten vist en forøgelse ved at gå fra en til to behandlinger med Trimaxx M og i forhold til ubehandlet.

Graf 1. Landsforsøg 2019. Vækstregulering i vinterhvede sået henholdsvis d. 31. August og 20. September. Vækstregulering fortaget som enkelt behandling eller i split. Grafen viser hektoliter vægten.

Foto: I ubehandlet var fanebladet helt sammenrullet af tørken

En vækstregulering med Trimaxx M kan give anlæg til flere fordele i afgrøden end at styrke strået. Hvilket vi også konstaterede i forsøgene i 2018 hvor det var så tørt. I de parceller hvor der var sprøjtet med Trimaxx M var hveden ikke når så tørke påvirket visuelt. I ubehandlet var fanebladet helt sammenrullet af tørken, hvorimod de parceller som var behandlet med Trimaxx M var fanebladet ikke påvirket i samme grad. Det er nogle gange de små finesser som er med til at gøre vi har en afgrøde i god form og klare de stressede situationer.

Læs altid etiketten for anvendelse

Nufarm er medlem af Dansk Planteværn