Et bredtvirkende kontaktmiddel mod insekter.

Granulat til bekæmpelse af skadedyr i raps, korn og kartofler

Kaiso Sorbie virker effektivt ved direkte kontakt mellem sprøjtevæske og insektet. Ligeledes bekæmpes insekter, der suger eller gnaver af behandlet plantemateriale. Endelig har Kaiso Sorbie en vis afvisende virkning mod nyankomne insekter. Eventuelt overlevende skadedyr vil normalt være uden betydning pga. nedsat ædelyst.

Produktinformation
Anvendelsesområde Korn (vinter- og vårhvede, rug, triticale, vinter- og vårbyg og havre), raps og kartofler
Aktivstof Lambda-cyhalothrin 50  g/kg
Formulering WG – Granulat
HRAC gruppe 3A
Virkningsmåde Lambda-cyhalothrin: Påvirker axonerne i det perifere og centrale nervesystem og
giver derved anledning til lammelse
Ukrudtsspektrum Raps: Bladribbesnudebille, glimmerbøsser, rapsjordloppe, skulpegalmyg, skulpesnudebille
Korn: Bladlus, kornbladbiller, trips
Kartofler: Bladlus
Dosis 150 g/ha
Pakningsstørrelse 3 kg