Kaiso Sorbie

Insektmiddel

Et bredtvirkende kontaktmiddel mod insekter.

Granulat til bekæmpelse af skadedyr i raps, korn og kartofler

Kaiso Sorbie virker effektivt ved direkte kontakt mellem sprøjtevæske og insektet. Ligeledes bekæmpes insekter, der suger eller gnaver af behandlet plantemateriale. Endelig har Kaiso Sorbie en vis afvisende virkning mod nyankomne insekter. Eventuelt overlevende skadedyr vil normalt være uden betydning pga. nedsat ædelyst.

Produktinformation
AnvendelsesområdeKorn (vinter- og vårhvede, rug, triticale, vinter- og vårbyg og havre), raps og kartofler
AktivstofLambda-cyhalothrin 50  g/kg
FormuleringWG – Granulat
HRAC gruppe3A
VirkningsmådeLambda-cyhalothrin: Påvirker axonerne i det perifere og centrale nervesystem og
giver derved anledning til lammelse
UkrudtsspektrumRaps: Bladribbesnudebille, glimmerbøsser, rapsjordloppe, skulpegalmyg, skulpesnudebille
Korn: Bladlus, kornbladbiller, trips
Kartofler: Bladlus
Dosis150 g/ha
Pakningsstørrelse3 kg