Et effektivt ukrudtsmiddel, der bekæmper de fleste tokimbladede ukrudtsarter i korn

Fleksibel, let at anvende, velkendt og effektivt

En effektiv granulat- formulering indeholdende 750 g / kg tribenuron-metyl.
Nuance Max 75 WG har effekt på et bredt spektrum af ukrudtsarter i korn. Takket være et stærkt koncentreret produkt er det nemmere at håndtere for brugeren på grund af mindre mængde, lettere opblanding og opbevaring.
Nuance Max 75 WG, er en base for ukrudtsbekæmpelse i korn og kan i mange situationer anvendes alene eller til at give tankblandingen en bredere virkning.

Produktinformation
Anvendelsesområde Korn (Hvede, rug, triticale, byg og havre)
Mindre anvendelse Godkendelse af Nuance Max 75 WG (reg.nr. 347-36) til mindre anvendelse til ukrudtsbekæmpelse på golfbaner.
Godkendelse af Nuance Max 75 WG (reg.nr. 347-36) til mindre anvendelse mod bredbladet ukrudt i flerårige frøgræsmarker om efteråret.
Godkendelse af Nuance Max 75 WG (reg.nr. 347-36) til mindre anvendelse mod bredbladet ukrudt i i korn med udlæg af alm. rajgræs, italiensk rajgræs, hundegræs, rødsvingel og engrapgræs til frøavl.
Godkendelse af Nuance Max 75 WG (347-36) til bekæmpelse af kæmpebjørneklo på udyrkede arealer.
Godkendelse af Nuance Max 75 WG (347-36) til mindre anvendelse i korn med udlæg af græs til foder/ grønne marker.
Godkendelse af Nuance Max 75 WG (347-36) til mindre anvendelse i frøgræs om efteråret efter høst af dæksæd.
Godkendelse af Nuance Max 75 WG (reg.nr. 347-36) til mindre anvendelse til ukrudtsbekæmpelse på golfbaner, forlænget mens Nuance Max 75 WG er under revurdering.
Aktivstof Tribenuron- methyl 750g/kg
Formulering WG – granulat
HRAC gruppe B
Virkningsmåde Tribenuron- methyl: ALS- hæmmer
Ukrudtsspektrum Kamille –lugtløs/skive, agersennep, hanekro, forglemmigej, hyrdetaske, fuglegræs, brandbæger, hvidmelet gåsefod, valmue
Dosis 10 g/ha
Pakningsstørrelse 100 gram