Saracen M

Ukrudtsmidler

Et systemisk ukrudtsmiddel til brug i alle kornafgrøder, afgræsningsarealer og græsfrøproduktion.

Basis i ukrudtsbekæmpelsen i korn

Effektiv mod de mest almindelige og besværlige ukrudtsarter som: Kamille, kornblomst, fuglegræs, hyrdetaske, burresnerre, agersennep.
• Har endvidere god effekt over for andre ukrudtsarter, inklusiv spildplanter af hestebønner
• God og sikker effekt igennem hele behandlingsvinduet, fra det tidlige forår til vækststadie 39 (fanebladet fuldt udviklet)
• Meget fleksibel blandingspartner til ukrudtsbekæmpelse ved både bredbladet- og græsukrudt.

Produktinformation
AnvendelsesområdeVinterhvede, vinterbyg, triticale, rug, vårbyg, vårhvede, med og uden græsudlæg samt i græsfrø
AktivstofFlorasulam 50  g/l
FormuleringSuspensionskoncentrat -SC
HRAC gruppeFlorasulam : B
VirkningsmådeFlorasulam: ALS hæmmer
UkrudtsspektrumFuglegræs, hyrdetaske, lugtløs/skive kamille, forglemmigej, valmue, snerlepileurt,agersennep, burresnerre, haremad, pengeurt, spildraps
Dosis0,075 – 0,100L/ha
Pakningsstørrelse1 L

I 2018 købte Nufarm en række produkter fra andre producenter.
For at undgå misforståelser vil vi gerne gøre dig opmærksom på at et flertal af Nufarms produkt etiketter og produktinformationsark (datablade) i løbet af en overgangsperiode kan have et andet selskabs navn, logo og layout design.