Et systemisk ukrudtsmiddel til brug i alle kornafgrøder, afgræsningsarealer og græsfrøproduktion.

Basis i ukrudtsbekæmpelsen i korn

Effektiv mod de mest almindelige og besværlige ukrudtsarter som: Kamille, kornblomst, fuglegræs, hyrdetaske, burresnerre, agersennep.
• Saracen M kan anvendes fra 2-3o C
• Har endvidere god effekt over for andre ukrudtsarter, inklusiv spildplanter af hestebønner
• God og sikker effekt igennem hele behandlingsvinduet, fra det tidlige forår til vækststadie 39 (fanebladet fuldt udviklet)
• Meget fleksibel blandingspartner til ukrudtsbekæmpelse ved både bredbladet- og græsukrudt.

 

Produktinformation
Anvendelsesområde Vinterhvede, vinterbyg, triticale, rug, vårbyg, vårhvede, med og uden græsudlæg samt i græsfrø
Mindre anvendelse Godkendelse af Saracen M (reg.nr. 347-38) til mindre anvendelse mod tokimbladet ukrudt i Nordmannsgran til juletræer og pyntegrønt
Godkendelse af Saracen M (reg.nr. 347-38) til mindre anvendelse til ukrudtbekæmpelse på golfbaner og rekreative græsarealer med eller uden offentlig adgang
Aktivstof Florasulam 50  g/l
Formulering Suspensionskoncentrat -SC
HRAC gruppe Florasulam : B
Virkningsmåde Florasulam: ALS hæmmer
Ukrudtsspektrum Fuglegræs, hyrdetaske, lugtløs/skive kamille, forglemmigej, valmue, snerlepileurt,agersennep, burresnerre, haremad, pengeurt, spildraps
Dosis 0,075 – 0,100L/ha
Pakningsstørrelse 1 L