Brett örtogräspreparat med inbyggd resistensmekanism, effektiv på flertalet ogräs exempelvis våtarv, lomme, blåklint, viol.

Resistenstänk, redan från start

En unik kombination av två olika aktiva substanser- florasulam, 50 g/l samt diflufenikan, 500 g/l. Dessa ger tillsammans en bred och stark effekt på flertalet viktiga ogräs såsom baldersbrå, snärjmåra, blåklint och pilört, men även förgätmigej, våtarv och viol.

  • Flexibel produkt som kan användas från tidig vår då tillväxten börjat, vid temperatur från + 3 grader.
  • Tack vare de två olika inbyggda verkningssätten bidrar Gullviks Grande till att minska risken för resistens hos viktiga ogräs.
  • Systemisk verkan via bladupptag, men även jordverkan vid god markfukt vilket ger säker och mer långvarig ogräsffekt.
Teknisk information
Användningsområde Stråsäd (höstvete, höstkorn, råg, rågvete, vårkorn, vårvete) och gräsfrövall
Aktiv substans Diflufenikan 500g/L, florasulam 50g/L
Typ av formulering SC – flytande koncentrat
HRAC grupp Florasulam : B, diflufenikan: F1
Verkningssätt Florasulam: ALS hämmare,
DFF: hämmar karotensyntesen
Ogrässpektrum Baldersbrå, blåklint, förgätmigej, lomme, penningört, pilört, snärjmåra, spillraps, vallmo, viol, veronika
Dos 0,075 – 0,100L/ha
Förpackningsstorlek 1 L
12 x 1,0 L transport förpackning

Säljs av Gullviks