Ett effektivt örtogräsmedel för användning i stråsäd

Flexibel, lättanvänd, välkänd och effektiv

En effektiv granulatformulering innehållande 750 g/kg tribenuronmetyl.

Nuance har ett brett effektspektrum på ogräs i stråsäd. Tack vare en högkoncentrerad produkt blir hanteringen enkel för användaren- mindre mängd att hantera och förvara, enklare blandning och användning.

Nuance är en naturlig del av basen i örtogräsbehandlingen, att användas ensamt eller för bredare effekt i tankblandningar.

 

Teknisk information
Användningsområde Stråsäd (vete, råg, rågvete, korn och havre)
Aktiv substans Tribenuronmetyl 750g/L
Typ av formulering WG – granulat
HRAC grupp B
Verkningssätt Tribenuronmetyl: ALS- hämmare
Ogrässpektrum Baldersbrå, dån, förgätmigej, lomme, målla, pilört, plister, penningört våtarv, spergel
Dos 10 g/ha
Förpackningsstorlek 100 gram
12 x 100 gram transportförpackning