Brett örtogräspreparat med inbyggd resistensmekanism, effektiv på flertalet ogräs exemplevis våtarv, lomme, blåklint, viol.

Resistens- tänk, redan från start

En unik kombination av två olika aktiva substanser, Florasulam 50g/liter och Diflufenikan 500 g/liter, som tillsammans ger en bred och effektiv effekt på flertalet viktiga ogräs som till exempel; baldersbrå, förgätmigej, pilört, snärjmåra, viol och våtarv.

  • Flexibel produkt som kan börja användas tidigt på våren, tillväxt krävs men kan användas redan från 3 plusgrader.
  • Tack vare de två olika aktiva substanserna hjälper Saracen Delta till att minska risken för resistens på viktiga ogräs.
  • Har både systemisk verkan genom bladen men också jordverkan vilket vid god markfukt ger en lång och säker ogräseffekt
Teknisk information
Användningsområde Stråsäd (höstvete, höstkorn, råg, rågvete, vårkorn, vårvete) och gräsfrövall
Aktiv substans Difluffenikan 500g/L, Florasulam 50g/L
Typ av formulering SC – flytande koncentrat
HRAC grupp Florasulam : B, Diflufenikan: F1
Verkningssätt Florasulam: ALS hämmare,
DFF: hämmar karotensyntesen
Ogrässpektrum Baldersbrå, blåklint, förgätmigej, lomme, penningört, pilört, snärjmåra, spillraps, vallmo, viol, veronika
Dos 0,075 – 0,100L/ha
Förpackningsstorlek 1 L
12 x 1,0 L transport förpackning

 

Under 2018 förvärvade Nufarm ett flertal produkter från andra tillverkare. 
Som kort information kring utseende på våra produkters etiketter och varuinformationsblad (MSDS) vill vi här informera om detta för att undvika missförstånd.
Under en övergångsperiod kommer ett flertal av Nufarms produkter att ha ett annat företags logotyp och layout.