Få ut högsta möjliga dos av mesotrion och mer ogräseffekt- bara med Starship!

Bättre effekt och flexibilitet

  • Marknadens högsta tillåtna dosering av mesotrion- 100 g/ha och år
  • Vid behandling varje år på samma fält får totalt 1,0 l Starship/ha användas, vid behandling på samma fält vartannat år får totalt 1,5 l Starship/ha användas.
Teknisk information
Användningsområde Fodermajs
Aktiv substans Mesotrion 100 g/l
Typ av formulering SC-flytande koncentrat
HRAC grupp F2, triketoner
Verkningssätt HPPD-hämmare
Dos 0,5- 1,5 l/ha
Förpackningsstorlek 5 L
4 x 5,0 L transport förpackning