– lige så effektiv som andre Trinexapac-produkter,
men til en bedre hektar pris

Vækstreguleringsmidlet Trimaxx M indeholdende 175 gram Trinexapac og har flere unikke egenskaber, som giver en effektiv vækstregulering. Ved anvendelse af Trimaxx M opnås god effekt med mindre mængde aktivt stof.
Fordelene ligger i hvordan produktet er formuleret og hvordan denne formulering effektivt optages i bladet og videre ind i planten.

Figur 1 . Når overfladespændingen mindskes bliver kontaktfladen med bladet størrer og optagelsen øges.

 

Den unikke formulering resulterer i et meget lipofilt præparat, hvilket betyder at sprøjtedråberne nemt trænger igennem vokslaget og at overfladespændingen mindskes, som giver dråben en større kontaktflade på bladet. Dette maksimerer graden af optaget produkt i planden, som fremgår af figur 1.

Ved at sprøjtevæsken fordeles på et størrer bladareal sker optagelsen hurtigt og effektivt, hvilket er blevet målt i byg og hvede. Optagelseshastigheden er blevet målt for både Trimaxx M og Standard Trinexapac formulering. Allerede efter 5 timer er ca. 90 % sprøjtevæsken optaget i planten kontra lige knap 40 % ved en standard formuleret Trinexapac (figur 2.).

 


Figur 2. Der optages en større mængde Trinexapac i bladet med Trimaxx M formuleringen end standard formulering af Trinexapac

Markforsøg har vist at Trimaxx M er lige så effektiv som standard Trinexapac ved samme dosering pr hektar fx 0,8 l/ha Trimaxx M er helt sammenlignelig med 0,8 l/ha Standard Trinexapac. Hvilket også var konklusionen fra registreringsforsøgene hvor andbefalingen lød: ”det anbefales derfor at anvende den samme dosering pr hektar af Trimaxx som med Standard Trinexapac”.

Se mere her

Ud over en god effekt har Trimaxx M en attraktiv pris pr hektar sammenlignet med andre vækstreguleringsmidler på markedet.
Trimaxx M er godkendt til vækstregulering i korn (vår- og vintersæd) og frøgræs.

Find etiketten her

LÆS OGSÅ