Vi husker nok alle hvordan nogle hvedemarker i 2019 skiftede farve imellem blå og rød. Kornblomst og valmue har været et større problem i år og det er værd at notere sig de marker når efterårsbehandlingen skal køres. En effektiv bekæmpelse af valmue og kornblomst begynder nemlig i efteråret.

Kornblomst og valmue
Den bedste effekt med Maya / Xinca opnås på kornblomst og valmue når behandlingen sker inden ukrudtsplanterne er 2 cm i diameter. Efter dette stadie vil rodsystemet på kornblomst og valmue være så veletableret, at det kræves en højere dosering. Kornblomst og valmue spire frem senere end andre ukrudtsarter, derfor kan en split behandling være nødvendig. Specielt i lune efterår vil kornblomst kunne spire frem over en lang periode og ved fremspiring efter behandling kan en opfølgning om foråret blive aktuel.

Spildraps
Ligeledes kan spildraps være en udfordring i vintersæden, den kan blive temmelig dominerende i efteråret og være en hård konkurrent i vintersæden, men kan også være med til at vedligeholde kålbrok i jorden. Det er vigtigt at spildrapsen bliver bekæmpet i tide, helst inden den står med første blivende blad. Allerede cirka 21 dage efter fremspring kan spildrapsen være angrebet af kålbrok og derved vedligeholde eller opformere sporer i jorden. Kålbrokken vil selvfølgelig ikke gøre nogen skade i vintersæden, men vil kunne være en meget tabsgivende oplevelse i rapsen. Kålbrokken kan ”overleve” i jorden i mere end 20 år og gøre det vanskeligt at have raps.

I vores demoforsøg i efteråret har vi set fuld effekt på spildraps med anvendelse af 0,25 L Maya / Xinca + 0,1 L DFF.
De udvalgte demomarker var alle efter raps for at sikre en stor bestand af spildraps.  Ved at bekæmpe spildraps og andre korsblomstrede ukrudtsarter tidligt i vintersæden vil betingelserne for kålbrok forringes. Når du tilsætter Maya / Xinca i din ukrudtsløsning kan spildraps nemt og effektivt bekæmpes tidligt på sæsonen, ligesom mange andre bredbladede ukrudtsarter bliver kontrolleret. I blanding med Boxer og DFF vil du opleve en bred og effektiv løsning i vintersæden her i efteråret. Maya / Xinca er et kontaktvirkende herbicid og ved at kombinere Maya / Xinca og DFF, som har jordvirkning, opnås en synergi som forstærker effekten på flere ukrudtsarter blandt andet spildraps.

Anbefalingen for anvendelse af Maya / Xinca i efteråret er 0,25 L Maya / Xinca + 0,1 L DFF + evt. Boxer, hvilket giver en bred bekæmpelse af ukrudt i vintersæden. Det giver en fuldstændig anti-resistens strategi mod ukrudt i korn og friheden til at vælge et ALS produkt til foråret.

Foto: Fra markdemo efterår 2018 mod spildraps med 0,25 L Maya / Xinca /ha + 0,1 L/ha DFF (højre billede) og ubehandlet (venstre billede)

  • Maya og Xinca er identiske produkter og indeholder aktivstoffet Bromoxynil.
  • Maya / Xinca kan anvendes i korn med og uden græs udlæg og i fodermajs.
  • I korn kan Maya / Xinca anvendes om efteråret fra BBCH 11 eller om foråret frem til BBCH 32 (2. knæ mærkbart)

 

  • Maya / Xinca kan tankblandes med prosulfocarb produkter.
  • Anti-resistens strategi med Maya / Xinca + Boxer + DFF.
    Dette giver dig friheden til at vælge hvilke ALS produkt, du vil anvende i foråret.
  • Hold kornet fri fra spildraps i efteråret med Maya / Xinca til gavn for næste raps.
  • Maya / Xinca bekæmper kornblomst og valmue.
  • Maya / Xinca er velkendt og er anvendt i korn uden skade eller væksthæmning.

 

Effekten på gængse ukrudtsarter med Maya / Xinca 0.25 l / ha + DFF 0.1 l / ha + Boxer 1.0 l / ha
Data fra Planteværnonline

Xinca
Maya