Majssåningen er startet og typisk skal første ukrudtsbehandling køres 12-16 dage efter såning. For at få den bedste effekt skal der sprøjtes på småt ukrudt, inden
ukrudtet har 1-2 blivende blade.
I 2018 testede vi ukrudtsløsningen 0,5 L Xinca/Maya + 0,5 L Starship i majs i samarbejde med 7 landmænd fordelt rundt i landet.  0,5 L Xinca + 0,5 L Starship blev kørt som første ukrudtsbehandling da majsen havde 2-3 blade og sammenlignet med den løsning som landmanden ellers ville køre.
Vi oplevede at pileurt var dominerende i flere af forsøgene. De lune temperaturer sidste år efter såning var med til at pileurt spirede frem hurtigere og mere udbredt end de plejer. Med den vejrudsigt vi har nu kan det sammen ske igen i år. 
Xinca + Starship gav en god effekt over for pileurt. På billedet ses de to strategier side om side. Ukrudtsmængden som ses specielt i højre side af billede 1 er primært pileurt, spildraps og hvidmelet gåsefod.


I dette forsøg var der en solid mængde af hvidmelet gåsefod i marken, som er nemt bekæmpet med både Starship og Xinca/Maya. Xinca/Maya er et kontaktmiddel og derfor ses effekten få dagen efter behandling.

Xinca/Maya i mix med Starship får du en god effekt på ukrudtsarter som hvidmelet Gåsefod, sort natskygge, lægejordrøg, Lugtløs kamille, Pengeurt, Forglemmigej, Hyrdetaske, Fuglegræs, bleg/fersken Pileurt, Tvetand, Stedmoder, Hanekro, Pileurt.

Det er vigtigt at der ikke tilsættes olie når Xinca/Maya indgår i blandingen også selv om dette anbefales i brugsanvisningen for blandingspartneren, da det kan give svidninger på majsen.

Tomahawk
Tomahawk 200 EC har en god effekt over for burresnerre, forglemigej, fuglegræs, hanekro og pileurt arterne ved en dosering på  0,2 L når majsen har 3-6 blade.
Du kan tankmix Tomahawk 200 EC med Starship og andre ukrudtsmidler I majsen for en bredere ukrudseffekt.

Xinca
Maya