Tillväxtregleringsmedlet Trimaxx innehåller 175 gram trinexapak /L och har flera unika egenskaper som ger en effektiv tillväxtreglering. Trimaxx ger en god effekt med mindre mängd aktiv substans.
Fördelarna ligger i hur produkten är formulerad och på vilket sätt denna formulering effektivt tas upp i bladet och vidare in i plantan.

Figur 1. När ytspänningen minskar blir kontaktytan med bladet större och därmed ökas upptaget.

Den unika formuleringen resulterar i ett mycket lipofilt preparat, vilket betyder att dropparna tränger igenom vaxlagret och att ytspänningen minskas, det ger droppen en större kontaktyta med bladet. Det maximerar upptaget av produkten i plantan vilket visas i figur 1.

När sprutvätskan fördelas på en större bladyta sker upptaget snabbt och effektivt vilket har blivit uppmätt i vete och korn. Hastigheten av upptaget blev uppmätt för både Trimaxx och en standard trinexapakprodukt. Redan efter 5 timmar är ca 85-90% av sprutvätskan upptaget i plantan med Trimaxx jämfört med knappt 40% i en standardformulering av trinexapak, se figur 2.

Trimaxx formulering är skonsam för plantan trots sitt snabba upptag.

Figur 2. Efter 5 timmar är 85- 90% av sprutvätskan upptaget i plantan med Trimaxx jämfört med knappt 40% i en standardformulering av trinexapak.

Fältförsök har visat att Trimaxx är lika effektiv som en standard trinexapak vid samma dosering per hektar ex 0,8 L/ha Trimaxx ger samma resultat som 0,8 L /ha standard trinexapak. Det var även slutsatsen i registreringsförsöken ” rekommenderas att använda samma hektardos av Trimaxx som med en standard Trinexapak.”

Nu finns även varumärket Optimus registrerat på den svenska marknaden. Det är samma produkt som Trimaxx.

 

Läs också posten :
Höstvete BLÅKLINT och TISTEL t o m BBCH 39

 

Ring oss om du har några frågor
Andreas Johansson: 070-227 50 08!
Ingrid Bechtel: 0703-118 199!

Länk till Trimaxx

Trimaxx är godkänd för tillväxtreglering stråsäd och gräsfrö. 
Trimaxx är registrerat varumärke av Nufarm

 

LÄS ALLTID ETIKETTEN FÖRE ANVÄNDNING