MCPA i tankblandning ger ett brett användningsområde och bästa produkten mot tistel

Nufarm har utvecklat MCPA i många tankblandnings- rekommendationer till flera grödor som gör att produkten är en standardprodukt för varje växtodlare. Rekommendationerna grundar sig på flera års resultat i de regionala ogräsförsöken. Därtill skall läggas mer än 50 års erfarenhet av MCPA i svensk och nordisk växtodling.
MCPA tillhör auxingruppen och är därför en mycket viktig substans i en förebyggande resistensstrategi med sulfonylureor. Nufarm erbjuder lösningar både för förebyggande resistensstrategi och i komplett resistensstrategi mot örtogräs i stråsäd

Trots fina effekter av en höstbehandling i höstvete kan det ändå finnas behov av att komplettera mot vissa ogräs på våren, ex blåklint, vallmo, målla och tistel.
Blåklint som stått obehandlad har blivit stor och kräver därför lite extra tillsyn för att få en mycket god effekt på våren. Den aktiva substansen florasulam i Saracen och Saracen Delta har mycket god effekt på blåklint, vallmo, snärjmåra mfl. örtogräs. För att få en snabbare effekt på stor blåklint är det lämpligt att blanda med 1 L MCPA som tränger in i bladet trots att den är så luden. 

Rekommendation för komplettering mot blåklint och vallmo, tar även örtogräsen:
0,1 L Saracen Delta + 1,0 L MCPA + Gondor, i DC 30- 32, tom när grödan har två noder.
0,1 L Saracen + 1,0 L MCPA + Gondor tom när flaggbladets slida just blivit synlig, DC 39.

Har ingen örtogräsbehandling gjorts i höstsäden är det hög tid att göra det kommande dagar
50 g Alliance + 0,5-0,6 L Tomahawk + Gondor, mycket god effekt på alla viktiga ogräs, samt en resistensbrytare på SU-resistent våtarv.
1,0 L MCPA + 0,6 L Tomahawk + Gondor, en fullständig resistensstrategi samt mycket god effekt mot snärjmåra och trampört.

MINNS DU TISTLARNA FRÅN 2018?

Förra våren och sommarens torra väder gjorde att många avstod en ogräsbehandling i vårsäden.  Strax innan midsommar började tistlarna att titta upp ovan grödan med stora knoppar. Tistlarna verkade trivas trots det torra vädret. En behandling med 1 L MCPA per hektar räknas snabbt hem då effekten är mycket god på detta svåra ogräs. Tistlar kan ge en skördesänkning på flera hundra kilo per hektar. I genomsnitt i officiella tistelförsök i Sverige (under 2012-2015) har strategin 1 L MCPA + SU gett en skördeökningen på +770 kg/ha mot obehandlat. Med ett genomsnittligt poolpris för maltkorn på 1,56 kr/kg (2012-2018) ger det ett tillskott på ca 1200 kr/ha mot obehandlat (behandlingskostnad ej borträknad). Det här är en lönsam behandling.

Rekommendation mot tistlar:
0,1 L Saracen Delta+ 1,0 L MCPA + Gondor, i DC 30 – 32, tom när grödan har två noder.
0,1 L Saracen + 1,0 L MCPA + Gondor, tom när flaggbladets slida just blivit synlig, DC 39.

 MCPA MULLJORDAR Pilört

Då det är ett högt ogrästryck på mulljordar och det ibland krävs två ogräsbehandlingar är MCPA en viktig komponent för att få bort svåra ogräs som är ofta förekommenade på dessa jordar. 
1,0 L MCPA + 30 g Ally Class, har visat sig vara en mycket bra strategi mot pilört.

MCPA INSÅDD SLÅTTER- BETESVALL RÖDKLÖVER OCH/ELLER GRÄS
0,6 L MCPA + 1,15 kg Basagran SG rödklövern spadblad-1 treväppling.
0,6 L MCPA + 10-15 g Gratil 75 WG rödklövern 1 treväppling.
0,6 L MCPA + 7,5-12 g Express 50 SX rödklövern 1-2 treväpplingar.

MCPA RÖDKLÖVER TILL FRÖ- UPMA
0,5 L MCPA, fröåret vår vid begynnande sträckning.

MCPA LIN- UPMA
0,2 L MCPA + 15 g Gratil 75 WG när linet 5-8 cm högt.

LÄS ALLTID ETIKETTEN FÖRE ANVÄNDNING