Kombinerar två olika aktiva substanser vilket resulterar i säker effekt örtogräseffekt, både på kort och lång sikt i stråsäd.

Den perfekta blandningspartnern mot ogräs i vete, råg, rågvete och korn

Genom en högkoncentrerad formulering som ger lägre behandlingsdos sparas både tid och pengar.
Alliance är enkelt att hantera och minimerar behandlingsvolymen vilket ger ett effektivare växtskyddsarbete.

Fungerar i kalla förhållanden; Effektiv från tidig vår fram till stråskjutningen. Ett verktyg för bekämpning av ogräsresistens; Alliance kombinerar två olika verkningssätt vilket ger en långsiktig ogräsbekämpning med ”resistens-tänk” från början.

Ger bra selektivitet både ensam eller i kombination.

Teknisk information
Användningsområde Stråsäd (vete, råg, rågvete, korn)
Aktiv substans Metsulfuron 60g/kg Diflufenikan 600g/L
Typ av formulering WG – granulat
HRAC grupp  Metsulfuron: B, Difflufenikan: F1
Verkningssätt Metsulfuron: ALS hämmare,
DFF: hämmar karotensyntesen
Ogrässpektrum Baldersbrå, dån, förgätmigej, lomme, pilört, plister, viol och veronika
Dos 50 g/ha
Förpackningsstorlek 600 gram
12 x 600 gram transportförpackning