Kombination av två olika aktiva substanser ger säker örtogräseffekt på kort och lång sikt i stråsäd.

Den perfekta blandningspartnern i vete, råg, rågvete och korn

En högkoncentrerad formulering möjliggör lägre dos- sparar tid och pengar.

Alliance är enkelt att hantera, liten mängd produkt ger ett mer efektivt växtskyddsarbete.

Fungerar i kalla förhållanden- effektiv från tidig vår fram till stråskjutning. Alliance är ett verktyg för att motverka ogräsresistens tack vare de olika verkningssätten hos metsulfuron och diflufenikan.

God selektivitet både ensam och i tankblandning.

Teknisk information
Användningsområde Stråsäd (vete, råg, rågvete, korn)
Aktiv substans Metsulfuron 60g/kg Diflufenikan 600g/L
Typ av formulering WG – granulat
HRAC grupp  Metsulfuron: B, Difflufenikan: F1
Verkningssätt Metsulfuron: ALS hämmare,
DFF: hämmar karotensyntesen
Ogrässpektrum Baldersbrå, dån, förgätmigej, lomme, pilört, plister, viol och veronika
Dos 50 g/ha
Förpackningsstorlek 600 gram
12 x 600 gram transportförpackning