Ett systemisk ogräsmedel för användning i alla stråsädesslag, slåttervall, betesvall och produktion av gräsfrö.

Basen i örtogräsbekämpningen i stråsäd

Kontrollerar de vanligaste och mest ekonomiskt besvärliga örtogräsen som tillexempel: baldersbrå, blåklint, våtarv, lomme, snärjmåra, åkersenap.

  • Ytterligare mycket bra effekt över ett brett spektrum av andra örtogräsarter, inklusive spillplantor av åkerböna
  • Bra och säker effekt genom ett brett behandlingsfönster, från tidig vår till GS 39.
  • Mycket flexibel blandningspartner både vid örtogräs- eller gräsogräsbekämpning.
Teknisk information
Användningsområde Stråsäd (höstvete, höstkorn, råg, rågvete, vårkorn, vårvete), slåtter- och betesvall samt gräsfrövall
Aktiv substans Florasulam 50g/L
Typ av formulering SC – flytande koncentrat
HRAC grupp Florasulam : B
Verkningssätt Florasulam: ALS hämmare
Ogrässpektrum Baldersbrå, blåklint, förgätmigej, lomme, penningört, pilört, snärjmåra, spillraps, vallmo
Dos 0,075 – 0,100L/ha
Förpackningsstorlek 1 L
12 x 1,0 L transport förpackning

Under 2018 förvärvade Nufarm ett flertal produkter från andra tillverkare. 
Som kort information kring utseende på våra produkters etiketter och varuinformationsblad (MSDS) vill vi här informera om detta för att undvika missförstånd.
Under en övergångsperiod kommer ett flertal av Nufarms produkter att ha ett annat företags logotyp och layout.