Ett systemisk ogräsmedel för användning i alla stråsädesslag, slåttervall, betesvall och produktion av gräsfrö.

Basen i örtogräsbekämpningen i stråsäd

Kontrollerar de vanligaste och ekonomiskt viktiga ogräsen som baldersbrå, blåklint, snärjmåra, åkersenap, lomme och våtarv.

  • Brett effektspektrum för andra örtogräs, inklusive spillplantor av åkerböna.
  • Bra och säker effekt med brett behandlingsfönster- från tidig vår t.o.m DC 39.
  • Mycket flexibel blandningspartner i både gräs- och örtogräsbehandlingar.

 

Teknisk information
Användningsområde Stråsäd (höstvete, höstkorn, råg, rågvete, vårkorn, vårvete), slåtter- och betesvall samt gräsfrövall
Aktiv substans Florasulam 50g/L
Typ av formulering SC – flytande koncentrat
HRAC grupp Florasulam : B
Verkningssätt Florasulam: ALS hämmare
Ogrässpektrum Baldersbrå, blåklint, förgätmigej, lomme, penningört, pilört, snärjmåra, spillraps, vallmo
Dos 0,075 – 0,100L/ha
Förpackningsstorlek 1 L
12 x 1,0 L transport förpackning