Ett systemisk ogräsmedel för användning i alla stråsädesslag, slåttervall, betesvall och produktion av gräsfrö.

Bra blandningspartner

Tillför och stärker effekt på bl.a. snärjmåra, åkerbinda och trampört.

  • Bra och säker effekt med brett behandlingsfönster- från tidig vår t.o.m DC 45 i stråsäd.
  • Mycket flexibel blandningspartner i både gräs- och örtogräsbehandlingar.

 

Teknisk information
Användningsområde Stråsäd (höstvete, höstkorn, råg, rågvete, vårkorn, vårvete), slåtter- och betesvall, fodermajs
Aktiv substans Fluroxipyr 288,2 g/l
Typ av formulering EC- emulgerbart koncentrat
HRAC grupp HRAC grupp O
Verkningssätt Syntetisk auxin- påverkar auxinprocesser i plantan
Ogrässpektrum Snärjmåra, åkerbinda, trampört
Dos Se etikett för resp. gröda
Förpackningsstorlek 5 L