Ett effektivt örtogräsmedel för användning i stråsäd

Flexibel, lättanvänd, välkänd och effektiv

En effektiv granulat- formulering innehållande 750 g / kg tribenuronmetyl.

Nuance har ett brett spektrum ogrässpektrum i stråsäd. Tack vare en högkoncentrerad product ger detta en enklare hantering för användaren genom mindre mängd att hantera, enklare blandning, förvaring och användning.

Nuance 75 WG, är som en del av basen för örtogräsbehandlingen i stråsäd en perfekt solo- lösning eller som bredd i en tankblandning.

Teknisk information
Användningsområde Stråsäd (vete, råg, rågvete, korn och havre)
Aktiv substans Tribenuron- methyl 750g/L
Typ av formulering WG – granulat
HRAC grupp B
Verkningssätt Tribenuron- methyl: ALS- hämmare
Ogrässpektrum Baldersbrå, dån, förgätmigej, lomme, målla, pilört, plister, penningört våtarv, spergel
Dos 10 g/ha
Förpackningsstorlek 100 gram
12 x 100 gram transportförpackning