Stop tyven med Metaxon / U46M

Metaxon / U46M er et velkendt ukrudtsmiddel som er unik til bekæmpelse af tidsler, men derudover er Metaxon / U46M det eneste middel som bekæmper agerpadderok. Agerpadderok er et stigende problem og kan være en hård konkurrent for afgrøderne. De synlige overjordiske dele på agerpadderokken udgør bare en lille del af biomassen, da rødderne er hovedparten og den som skal bekæmpes.

Når Metaxon / U46M tænkes ind i sprøjteplanen er det oftest med henblik på rodukrudt, men udover det er Metaxon / U46M effektiv på mange andre bredbladet ukrudtsarter som kornblomst, valmue, agersnerle, hyrdetaske, gråbynke m.m.

Metaxon og U46M kan anvendes fra 12 °C og op til 25 °C, men ved at blande med Accurate Max, Saracen M eller Nuance Max øges fleksibiliteten i temperatur og der kan sprøjtes allerede fra 8 °C. Vores erfaring er at den endelige effekt vil være den sammen, dog er aktiviteten langsommere i planterne og derved vil effekten ses lidt senere end ved anvendelse ved højere temperaturer.

Metaxon er med til at løse

  • Tidsel problemer
  • Problemer med agerpadderok
  • Bryder resistens i bredbladet ukrudt

 

Tidsler er en uønsket gæst i marken. Den kan i løbet af kort tid brede sig ud over et stort areal. Bare en enkel tidsel kan i løbet af et år danne rødder på op til 5 meter – og vil dække et areal på 80 m2 allerede første år. Hvis tidslen ikke bekæmpes vil den i løbet af år to dække op til 900 m2 på grund af sit enorme rodsystem. Tidslen formere sig fortrinsvis ved dens knopskydende rødder, men kan også spredes ved frøspredning, hvilket betyder de kan komme ind i marken fra omgivne arealer.

Forsøg har vist at bare 1-2 tidsler pr m2 koster 248 kg hvede udbytte per hektar. I vårbyg har vi i forsøg set udbyttetab på op til 20 %. Det siger noget om at tidsler ikke bare er en uønsket gæst i marken, men også en grådig tyv.

Lidt økonomi på bekæmpelse af tidsler med 1 L Metaxon / U46M

  • Ved 1-2 tidsler pr m2 har førnævnte forsøg vist udbyttetab på 248 kg. pr hektar.
  • Ved en hvedepris på 125 kr. per 100 kg, giver dette et udbyttetab på 310 kr. pr hektar.
  • Metaxon / U46M har en literpris på 205 kr.* grundet den høje afgift.

Trods udgiften til Metaxon / U46M vil der stadig være et plus på ca. 105 kr. pr hektar, selv ved meget få tidsler i marken.

Bliv derfor ikke blændet af omkostningerne, men se hele billedet af øget høst og effektivitet i marken og ikke mindst over hele sædskiftet. Den behandling som ligger i korn med Metaxon / U46M giver også en gevinst i ikke korn afgrøder ved at have tidsel frie marker.

*iflg Middeldatabasen

Behandlingstidspunktet er afgørende

Behandlingstidspunktet er afgørende for effekten på tidslerne. Tidslen er mest følsom overfor en bekæmpelse med Metaxon / U46M når den er i tidlig knopstadie. Hvis der er flere tidsler vurderes tidspunktet at være når 25 % af tidslerne er i knop. På det tidspunkt vil tidslerne typisk være 15-20 cm og have 8-10 blade. Ved at bekæmpe tidslerne i løbet af sæsonen vil frøspredningen reduceres betydeligt.

Pas tidselbekæmpelsen ind i sædskiftet

En effektiv bekæmpelse kræver flere års gentagne bekæmpelse, hvilket skyldes at tidslerne har mange rodknopper, som er inaktive og derved ikke bliver hæmmet af en bekæmpelse det første år. For at kunne opfølge bekæmpelsen i 2-3 år efter er det vigtigt at få tænkt tidselbekæmpelsen ind i sædskiftet. Metaxon / U46M kan kun anvendes i kornafgrøder og bekæmpelsen skal derfor planlægges, hvor der er min 3 år med korn, så det er muligt at lave en opfølgende behandling. I sædskifter hvor frøgræs, raps eller andre afgrøder hvor Metaxon / U46M ikke kan anvendes skal man være opmærksom på at få lagt bekæmpelsen i de år der kan følges op.

Ukrudtsbekæmpelsen kan med fordel kombineres af 1 L Metaxon / U46M + 7,5-10 g Nuance Max + spredeklæbemiddel, alternativt 1 L Metaxon / U46M + 75 -100 ml Saracen M, hvilket øger langtidseffekten på tidslerne og giver en effektiv bekæmpelse af mange forskellige bredbladet ukrudtsarter.

En bred og effektiv anvendelse af Metaxon / U46M

 

 

Læs altid etiketten for anvendelse

Nufarm er medlem af Dansk Planteværn