• Wysoka skuteczność
  • Zwalcza szkodniki we wszystkich stadiach rozwojowych – larwy, owady dorosłe
  • Elastyczny w stosowaniu dzięki działaniu powierzchniowym i wgłębnym
  • Bezpieczny dla owadów zapylających
  • Substancja aktywna – acetamipryd z grupy neonikotenoidów

Skontaktuj się z przedstawicielem

 

Kliknij w ikonkę ETYKIETA żeby pobrać pełną ulotkę produktu

ETYKIETA

Kliknij w ikonkę ULOTKA żeby pobrać pełną ulotkę produktu

ulotka

Kliknij w ikonkę KARTA CHARAKTERYSTYKI żeby pobrać kartę charakterystyki

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Zakres rejestracji

Carnadine 200 SL najpowszechniej wykorzystywany jest w ochronie rzepaku ozimego (zwalcza m.in. słodyszka rzepakowego, chowacza brukwiaczka, chowacza czterozębnego, chowacza podobnika i pryszczarka kapustnika). Stosuje się go również jako środek na stonkę ziemniaczaną w uprawie ziemniaka oraz w uprawie jabłoni (w zwalczaniu mszyc i owocówek w jabłoni).

Ziemniak

Zwalcza larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej (BBCH 12 – 79).
Dawka: 0,12 – 0,18 l/ha

Rzepak ozimy

Zwalcza chowacza brukwiaczka, chowacza czterozębnego, słodyszka rzepakowego, chowacza podobnika i pryszczarka kapustnika
Termin zabiegu i dawka zależna od szkodnika. Informacja w etykiecie.

Jabłoń

Zwalcza owocówkę jabłkówczeczkę
(BBCH 31 – 59)
Dawka 0,2-0,4 l/ha

Zwalcza mszycę jabłoniową (od BBCH 62 do początku okresu karencji)
Dawka 0,125 l/ha

Bezpieczny dla zapylaczy

Acetamipryd jako substancja aktywna insektycydów pełni ważną rolę w inteligentnej ochronie roślin. Dzięki odpowiedniej budowie chemicznej acetamipryd jest łatwo i szybko metabolizowany przez pszczoły. W związku z tym cechuje go niska toksyczność względem pszczoły miodnej i innych gatunków owadów zapylających.

Czy wiesz że…

W przeciwieństwie do innych środków z grupy neonikotynoidów, Carnadine charakteryzuje się znacznie mniejszą szkodliwością dla owadów zapylających

 

  • Acetamiprid ma krótszy okres półtrwania w środowisku (31–450 dni) w porównaniu do imidaklopridu (28–1250 dni), klotianidyny (148–6931 dni) i tiametoksamu (7–353 dni)
  • Metabolity acetamiprydów nie są toksyczne dla zapylaczy
  • W porównaniu z innymi pestycydami acetamiprid jest klasyfikowany przez USDA (United States Department of Agriculture) jako średnio toksyczny dla zapylaczy

Program ochrony

Zwalczanie stonki ziemniaczanej - rekomendacja

Zwalczanie szkodników w sadach - rekomedacja

Acetamipryd – groźny dla szkodników, bezpieczny dla zapylaczy
Acetamipryd z grupy neonikotynoidów wykorzystywany jest jako substancja aktywna w nowoczesnych środkach ochrony roślin o działaniu owadobójczym, m.in. w preparacie Carnadine 200 SL. Ze względu na swoją wysoką efektywność oraz znacznie mniejszą szkodliwość wobec owadów zapylających produkty oparte na tej substancji aktywnej stanowią alternatywę wobec innych środków z grupy nikotenoidów, które w ostatnich latach zostały wycofane z rynku.

Acetamipryd – sposób działania
Dużą zaletą acetamiprydu jest to, że działa zarówno powierzchniowo, jak i translaminarnie. Taka wszechstronność środka chemicznego pozwala zwalczyć zarówno szkodniki żerujące na powierzchni roślin (np. mszyce), jak i te, które żerują wewnątrz organów i tkanek. Acetamipryd wykazuje działanie kontaktowe i żołądkowe na owady ssące oraz gryzące. Substancja atakuje centralny system nerwowy szkodnika, działając jako antagonista acetylocholiny (neurohormonu). Wywołuje drgawki i konwulsje, co w konsekwencji prowadzi do szybkiej śmierci owada.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zachęcamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami.

 

 

Kliknij w ikonkę KONTAKT aby zapoznać się z mapą naszych przedstawicieli

KONTAKT