Kolorem niebieskim zaznaczono na mapie oficjalne punkty handlowe Autoryzowanych Dystrybutorów środków ochrony roślin  Nufarm i nawozów Wuxal.

Kolorem czerwonym zaznaczono na mapie Partnerów Handlowych odpowiedzialnych za dystrybucję nawozów dolistnych Wuxal.