Fungicydy – skuteczna ochrona plonów przed chorobami grzybowymi

Fungicydy to grzybobójcze środki ochrony roślin o bardzo szerokim zastosowaniu w ochronie upraw rolniczych, sadowniczych i warzywnych. Ich zadaniem jest ograniczenie chorób wywoływanych przez patogeny grzybowe.

Fungicydy często wykorzystywane są również do zaprawiania nasion celem podniesienia odporności młodych roślin i zapewnienia im optymalnych warunków wegetacyjnych.

Fungicydy – kategorie

W zależności od sposobu oddziaływania substancji aktywnej na roślinę wyróżniamy trzy podstawowe kategorie fungicydów:

  • fungicydy kontaktowe (powierzchniowe) – działają na powierzchni wykazując toksyczność jedynie w miejscu bezpośredniego zetknięcia ze szkodliwym patogenem. Tym samym uniemożliwiają kiełkowanie zarodników grzybowych na zewnętrznej warstwie rośliny.
  • fungicydy wgłębne – przenikają do wnętrza tkanek roślinnych, ale nie przemieszczają się w żadnym kierunku.
  • fungicydy systemiczne (układowe) – przedostają się do wnętrza rośliny i zatrzymują wszystkie wywołane przez grzyba procesy chorobowe. Zapewniają ochronę również w tych miejscach, na które preparat nie został bezpośrednio naniesiony.

Środki grzybobójcze – sposób działania

Wyróżniamy trzy mechanizmy działania fungicydów: zapobiegawczy, interwencyjny i wyniszczający. Zapobiegawczy sposób działania polega na tworzeniu przez konkretny fungicyd bariery ochronnej uniemożliwiającej przeniknięcie patogenów grzybowych do tkanek roślinnych. Działanie interwencyjne środków grzybobójczych opiera się za zahamowaniu rozwoju grzyba. Wyniszczający sposób działania polega natomiast na doszczętnym zniszczeniu struktury szkodliwego patogenu, wraz z jego zarodnikami, co powstrzymuje nawroty choroby.

Choroby grzybowe w zbożach

Rozważne i regularne stosowanie fungicydów pozwala na ograniczenie ryzyka rozwoju wielu chorób grzybowych w zbożach. Do najczęściej spotykanych chorób grzybowych zbóż należą:

  • mączniak prawdziwy zbóż – atakuje głównie pszenicę oraz jęczmień,
  • brunatna plamistość liści – poraża pszenicę ozimą i jarą,
  • rdza brunatna pszenicy i żyta – atakuje głównie pszenicę, jęczmień oraz żyto,
  • septorioza paskowana liści – zagraża przede wszystkim pszenicy i pszenżytu,
  • rynchosporioza – najczęściej występuje na jęczmieniu i życie.

Warunkiem skutecznej ochrony zbóż przed chorobami grzybowymi jest działanie zapobiegawcze lub  wczesne wykrycie choroby i natychmiastowa reakcja, czyli oprysk odpowiednio dobranym środkiem grzybobójczym.

Kompleksowa oferta fungicydów Nufarm

Skorzystaj z kompleksowej oferty nowoczesnych środków grzybobójczych Nufarm. W ofercie znajdują się preparaty, które stanowią doskonały element każdego programu ochrony fungicydowej: do ochrony dolnych liści, liścia flagowego oraz kłosa.

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.