Zaprawy nasienne – zadbaj o zboża już na starcie

Zaprawianie nasion zbóż to elementarny zabieg agrotechniczny, który ma na celu zabezpieczenie roślin uprawnych przed chorobami grzybowymi na etapie najwcześniejszych faz rozwoju. Prawidłowo wykonany – zapewnia zbożom większą odporność i wpływa na poziom oraz jakość plonowania.

Zaprawa nasienna – dlaczego warto?

Zaprawy nasienne to preparaty grzybobójcze stosowane do zabezpieczenia ziarna bezpośrednio przed siewem. Mogą występować zarówno w formie proszku – do sporządzania zawiesiny wodnej – jak i w postaci płynnej, np. w postaci emulsji do zaprawiania nasion, czy też w postaci koncentratu.

Zaprawy nasienne do zbóż to preparaty działające systemicznie lub kontaktowo, przeznaczone do stosowania w zbożach ozimych oraz jarych. Największą ich zaletą jest długotrwałe działanie ochronne przed patogenami grzybowymi, których nie można zwalczyć żadnym innym zabiegiem grzybobójczym. Jeśli zabieg zaprawiania materiału siewnego został poprawnie wykonany i przy użyciu odpowiedniego środka – ograniczy ryzyko rozwoju wielu chorób grzybowych, w tym: pleśni śniegowej, głowni pylącej, zgorzeli siewek, śnieci cuchnącej itp.

Zaprawa do zboża – jak wybrać?

Wybór zaprawy zbożowej powinien być podyktowany przede wszystkim gatunkiem zbóż i tym samym chorób w nich występujących. Do pozostałych czynników, które należy wziąć pod uwagę przy zakupie środka są: metoda zaprawiania, rodzaj zaprawiarki, stosowany płodozmian, rodzaj gleby czy też planowana wielkość plonów.

Podczas procesu zaprawiana nasion produkt powinien dokładne i równomierne pokryć ziarniaki. Bardzo duże znaczenie ma również dobór optymalnej dawki środka – zgodnej z zaleceniami umieszczonymi na etykiecie produktu. Zastosowanie zbyt dużej ilości zaprawy zbożowej może przynieść skutek odwrotny od zamierzonego, np. zmniejszyć siłę kiełkowania nasion.

Zaprawa nasienna powinna pochodzić wyłącznie ze sprawdzonych źródeł, dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce. Środki ochrony roślin powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach opatrzonych etykietą w języku polskim i zawierać dokładne instrukcje stosowania.

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.