Wybrane produkty

Herbicydy – skuteczny sposób na chwasty jedno- i dwuliścienne

Dobrze dobrany program ochrony plantacji przed chwastami to podstawa planowania zabiegów herbicydowych. Stosowanie tzw. dobrej praktyki rolniczej w zakresie wykonywania zabiegów chwastobójczych chroni uprawy nie tylko przed niepożądanym zachwaszczeniem, ale jednocześnie wynikającym z niego osłabieniem i obniżeniem potencjału plonotwórczego roślin.

Herbicydy – rodzaje środków na chwasty

Preparaty do zwalczania chwastów mogą działać w dwojaki sposób – kontaktowo lub układowo:

Herbicydy kontaktowe – uszkadzają chwasty w miejscu zetknięcia powierzchni rośliny z cieczą roboczą. Warunkiem skuteczności herbicydów kontaktowych jest bardzo dokładne pokrycie chwastów preparatem przy sprzyjających warunkach pogodowych. Herbicydy kontaktowe działają bardzo szybko, są jednak nieselektywne, co oznacza, że niszczą jedynie część naziemną rośliny.

Herbicydy układowe – działają od środka, stosuje się je dolistnie lub doglebowo. Wchłonięta przez chwasty substancja aktywna, znajdująca się w preparacie, zakłóca ich procesy życiowe. Przyjmuje się, że pierwsze efekty stosowania herbicydów układowych – w  zależności od substancji aktywnej, pojawiają się po około 2 tygodniach od wykonanego oprysku. W przeciwieństwie do herbicydów kontaktowych, herbicydy układowe działają selektywnie: niszczą zarówno część naziemną, jak i system korzeniowy chwastów.

Termin wykonywanego zabiegu, gatunek chwastów występujący na polu oraz przebieg pogody mają bezpośredni wypływ na dobór produktu odchwaszczającego.

Herbicydy – bezpieczeństwo stosowania

Bardzo ważnym aspektem bezpieczeństwa stosowania herbicydów jest odpowiednia dawka preparatu w mieszaninie zbiornikowej. Jeśli dawka środka chwastobójczego okaże się zbyt mała – zabieg herbicydem może nie przynieść spodziewanych efektów. Jeśli dawka preparatu na chwasty okaże się zbyt duża – uszkodzeniu mogą ulec nie tylko rośliny niepożądane, ale również rośliny uprawne (tzw. uszkodzenia herbicydowe). Zbyt duża dawka środka na chwasty może okazać się również niebezpieczna dla środowiska naturalnego.

Stosując herbicydy kieruj się dobrą praktyką rolniczą, zadbaj o to, by mieszanina zbiornikowa była przygotowana zgodnie z zaleceniami podanymi w etykiecie. Stosuj wyłącznie preparaty zarejestrowane w Polsce, dopuszczone do sprzedaży i w oryginalnych opakowaniach.

Dlaczego warto korzystać z środków chwastobójczych?

Podobnie jak rośliny uprawne tak i chwasty do rozwoju potrzebują odpowiednich warunków glebowych. Istotny jest dla nich odpowiedni dostęp do promieni słonecznych, jak i do substancji odżywczych pochodzących z gleby. Jeśli na plantacji występują chwasty, wtedy roślina uprawna zaczyna konkurować z nimi o składniki pokarmowe oraz wodę. Tylko poprzez zastosowanie odpowiednich oprysków chwastobójczych i wyeliminowanie chwastów z gleby, możemy zapewnić roślinom uprawnym optymalną dawkę środków odżywczych i przestrzeni do zdrowego rozwoju. Odpowiednie wykorzystanie środków chwastobójczych zapewnia dużo lepszy rozwój i wegetację roślin, a co za tym idzie – większe plony. Każdy herbicyd dostępny w ofercie Nufarm został odpowiednio przebadany, by zapewnić rolnikom najlepsze i bezpieczne plony, nie oddziałując przy tym negatywnie na środowisko naturalne.

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.