Znajdź rozwiązanie

Zwiń listę
Zwiń listę
Zwiń listę
Zwiń listę

Regulatory wzrostu – pełna kontrola nad rozwojem roślin uprawnych

Regulatory wzrostu roślin to substancje organiczne występujące w roślinie, które sterują przebiegiem procesów fizjologicznych w roślinach. Retardanty nazywane właśnie regulatorami wzrostu zbóż to syntetyczne substancje chemiczne regulujące wzrost roślin, np. w zbożach działają na skracanie źdźbeł i tym samym zapobiegają wyleganiu zbóż, natomiast w sadownictwie wpływają na skracanie pędów bez przycinania.

Podstawowym celem stosowania regulatorów wzrostu jest ograniczenie zjawiska wylegania poprzez obniżenie wysokości roślin, wzmocnienie źdźbeł i pędów, stymulację rozwoju korzeni, poprawienie krzewistości oraz optymalizację procesu fotosyntezy.

Regulatory wzrostu i rozwoju roślin wykorzystywane są również w sadownictwie, gdyż pobudzają rozwój owoców, regulują ich dojrzewanie i zapobiegają opadaniu.

Regulatory wzrostu zbóż

Regulatory wzrostu zbóż mają na celu zapobieganie zjawisku wylegania czyli trwałemu pochyleniu łodyg u podstawy źdźbła lub w międzywęźlach. Preparaty z grupy regulatorów usztywniają i skracają pędy, wykazując jednocześnie pozytywny wpływ na system korzeniowy, który stabilizuje roślinę podczas intensywnego wiatru i wiosennych opadów.

Podstawą prawidłowo przeprowadzonego zabiegu skracania zbóż jest przede wszystkim wiosenna lustracja plantacji w celu określenia fazy rozwojowej danego gatunku zboża, a następnie, w zależności od wyznaczonego celu, dobór odpowiedniej substancji aktywnej. Zwykle pierwszy zabieg regulacji przeprowadza się w tzw. fazie pierwszego kolanka. W przypadku odmian roślin podatnych na wyleganie (np. rosnących na azotowych glebach) zabieg przeprowadza się również w fazie liścia flagowego. Dobór zabiegów zależy oczywiście od gatunku zboża, intensywności prowadzenia plantacji oraz podatności wysianej odmiany na wyleganie.

Regulatory wzrostu pszenicy ozimej

Z punktu widzenia gospodarczego największe znaczenie w naszym kraju ma zabieg skracania pszenicy ozimej. Regulatory wzrostu w pszenicy ozimej pogrubiają i wzmacniają źdźbła, zwiększają masę korzeniową i tym samym przeciwdziałają wyleganiu zbóż.

Wielkość dawki preparatu uzależniona jest od: odmiany zboża, rejonu, żyzności gleby oraz stopnia nawożenia azotem.  

Wybór i stosowanie regulatorów wzrostu

Regulatory wzrostu roślin uprawnych powinny być dopełnieniem właściwie zaplanowanego programu ochrony. Wybór preparatu powinien być podyktowany rodzajem substancji aktywnej – w zależności od efektu, jaki chcemy osiągnąć i od doboru najbardziej efektywnej formulacji środka.

Zgodnie z dobra praktyką rolniczą zabiegów regulatorami wzrostu nie powinno się wykonywać przy dużym zachmurzeniu, przed przymrozkami, w czasie suszy i bezpośrednio po opadach.

Regulatory wzrostu często bywają łączone z grzybobójczymi środkami ochrony roślin. W celu stworzenia mieszaniny o odpowiednich proporcjach – każdorazowo należy kierować się wskazaniami producenta zamieszczonymi w etykiecie rejestracyjnej produktu.

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.