hidden_popup

Przyśpiesza dojrzewanie owoców pomidora, przerzedza zawiązki jabłoni oraz przyśpiesza tworzenie warstwy odcinającej w szypułakch wiśni, ułatwiając mechaniczny zbiór

Kategoria produktu: Regulator wzrostu
Sposób działania: Układowy
Zawartość substancji biologicznie czynnej:
– etefon – (związek z grupy pochodnych kwasu fosfonowego)  – 480 g/l

Formulacja: Koncentrat rozpuszczalny w wodzie