hidden_popup

Najnowszej generacji środek zwilżający i zwiększający przyczepność (adiuwant), specjalnie zaprojektowany i przeznaczony do stosowania z herbicydami doglebowymi (takimi jak np. chlomazon, metazachlor, linuron, diflufenikan, pendimetalina) w uprawach ozimych i jarych. Adiuwant ten zapobiega znoszeniu cieczy użytkowej podczas wykonywania oprysków, poprawia osadzanie i przyleganie cieczy użytkowej do powierzchni gleby, zwiększa adsorpcję (wiązanie się) substancji aktywnych z cząsteczkami gleby, przez co poprawia skuteczność zwalczania chwastów oraz zwiększa bezpieczeństwo roślin uprawnych (zmniejsza ryzyko fitotoksyczności.

Kategoria produktu: Adjuwant
Sposób działania: Poprawia właściwosci cieczy roboczej
Zawartość substancji biologicznie czynnej:

Kategoria produktu: Adjuwant

Sposób działania: Poprawia właściwosci cieczy roboczej

Zawartość substancji czynnych:

  • 732 g/l rafinowanego oleju parafinowego w mieszaninie z etoksylowanym alkoholem oraz kwasami tłuszczowymi

Zalecana dawka: 0,2 –0,4 l/ha

 

Skontaktuj się z naszym dystrybutorem

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Powrót do strony głównej