HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą (OD). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna nikosulfuron zaliczana jest do grupy B.

Kategoria produktu: Herbicyd

Sposób działania: Systemiczne

Zawartość substancji czynnych:

  • nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 40 g/l (4,24%)

Działanie na chwasty

  • Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest kolankowy, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, włośnica zielona
  • Chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny, jasnota purpurowa, komosa biała, ostrożeń polny, powój polny, perz właściwy, szarłat szorstki
  • Chwasty średnio odporne: psianka czarna
  • Chwasty odporne: przetacznik perski, rdestówka powojowata (syn. rdest powojowaty).

Zakres rejestracji

  • Kukurydza
    Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
    Termin stosowania: środek stosować po wschodach w fazie 2-8 liści kukurydzy (BBCH 12-18).

 

Skontaktuj się z naszym dystrybutorem

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Powrót do strony głównej