Kileo 400 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu oraz chwastów dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na ścierniskach i w uprawach jabłoni. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych.

Kategoria produktu: Herbicyd

Sposób działania: Układowe

Zawartość substancji czynnych:

 • glifosat w formie soli izopropyloaminowej (związek z grupy aminofosfonianów) – 240 g
  w 1 litrze środka (20,70%),
 • 2,4-D w formie soli alkoiloaminopropylowo-dimetyloaminowej (związek z grupy fenoksykwasów) – 160 g w litrze środka (13,80%)

 

Działanie na chwasty

 • w dawce 3 l/ha: fiołek polny, mniszek pospolity, ostrożeń polny, perz właściwy, samosiewy rzepaku ozimego, samosiewy pszenicy, żółtlica drobnokwiatowa, maruna bezwonna.
 • w dawce 4 l/ha: pokrzywa zwyczajna (do 9-10 liści), powój polny (do 9-10 liści), przymiotno kanadyjskie (do 9-10 liści), rdest ptasi.
 • w dawce 5 l/ha: mniszek pospolity, krwawnik pospolity, przetacznik bluszczykowy, wiechlina roczna, przymiotno kanadyjskie, perz właściwy.
 • w dawce 6 l/ha: powój polny (w starszych fazach rozwojowych), pokrzywa zwyczajna, ostrożeń polny.

Zakres rejestracji

 • Zabieg ścierniskowy – zwalczanie perzu właściwego i innych chwastów po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych.
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha.
  Termin stosowania: od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone, intensywnie rosnące chwasty.
 • Sady jabłoniowe
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 – 6,0 l/ha.
  Termin stosowania: od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego ich wzrostu

 

Skontaktuj się z naszym dystrybutorem

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Powrót do strony głównej