Środek chwastobójczy w postaci koncentratu w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie w uprawie kukurydzy.

Środek chwastobójczy w postaci koncentratu w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie w uprawie kukurydzy. Zgodnie z klasyfikacja HRAC substancja czynna mezotrion zaliczana jest do grupy F2. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Kategoria produktu: Herbicyd
Sposób działania: Układowe
Formulacja: Koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą

Zawartość substancji biologicznie czynnej:

  • mezotrion (związek z grupy triketonów) – 100 g/l (9,17%)

 

Powrót do strony głównej