HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej (WG), przystosowany do odmierzania objętościowego.

Kategoria produktu: Herbicyd

Sposób działania: Systemiczne

Zawartość substancji czynnych:

 • metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 200 g/kg (20%).

 

Działanie na chwasty

 • Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa (w dawce 30 g/ha), komosa biała (do fazy 6 liści), mak polny, maruna bezwonna, rdest plamisty, rumian polny, tasznik pospolity,
 • Chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny, komosa biała, przetacznik polny,
 • Chwasty średnio odporne: przytulia czepna, rdest powojowy.

 

Zakres rejestracji

 • Pszenica ozima, pszenżyto ozime
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha.
  Termin stosowania: Środek stosować wiosną tuż po ruszeniu wegetacji od fazy 5 rozkrzewień do fazy 3. kolanka (BBCH 25-33).
 • Pszenica jara, jęczmień jary
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 – 30 g/ha.
  Termin stosowania: Środek stosować od fazy 5 rozkrzewień do fazy 3. kolanka (BBCH 25-33

 

Skontaktuj się z naszym dystrybutorem

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Powrót do strony głównej