FUNGICYD w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu układowym, translaminarnym i powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego w ochronie pszenicy ozimej, pszenicy jarej, pszenżyta ozimego oraz jęczmienia ozimego i jęczmienia jarego przed chorobami grzybowymi.

Środek zawiera substancje czynne:

  • protiokonazol z grupy triazoli (inhibitor biosyntezy steroli – inhibitor demetylacji SBI-DMI, grupa FRAC G1)
  • trifloksystrobinę z grupy strobiluryn (inhibitor oddychania komórkowego – QoI, grupa FRAC C3).

Ze względu na ryzyko tworzenia się w populacjach patogenów form
odpornych nie zaleca się stosowania środków grzybobójczych zawierających protiokonazol lub trifloksystrobinę lub inne substancje czynne z tych samych grup (o tym samym mechanizmie działania)
częściej niż dwukrotnie w sezonie.

Środek stosować przemiennie ze środkami grzybobójczymi, zawierającymi substancje czynne należące do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?
NAPISZ DO NAS

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.